Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling - frister for gjennomføring i Foretaksregisteret (NO)

Ved fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling er det ofte hensiktsmessig eller et vilkår for å oppnå særlige virkninger at gjennomføringen blir registrert i Foretaksregisteret før årsskiftet.

Om man ønsker å gjøre en slik beslutning med virkning for 2019, er det derfor viktig å merke seg at Brønnøysundregistrene har fastsatt følgende tidsfrister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling:

Elektronisk innsending via Altinn:

  • Beslutningsmelding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2019.
  • Gjennomføringsmelding bør være sendt innen 12. desember 2019 for at meldingen skal bli registrert innen 31. desember 2019.

Innsending på papir:

  • Beslutningsmelding må være mottatt innen 1. oktober 2019.
  • Gjennomføringsmelding bør være mottatt innen 30. november 2019.

Selv om vi opplever at det også er mulig å få registrert og gjennomført beslutninger etter ovennevnte datoer, er fristene viktige, og meldinger som er mottatt av Foretaksregisteret etter de ovennevnte tidsfristene kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året. Det er også en betingelse at meldingene er fullstendige.

Vi anbefaler derfor at man planlegger og setter i gang prosessene i god tid før disse tidsfristene.

Ta gjerne kontakt med selskapets kontaktperson i Schjødt for å diskutere eventuell fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse el.

Lawyers

Cecilie Amdahl
Sindre Søndenå Andersen
Kari Tveitevoll Eide

Published

05. September 2019