Transaksjoner og personvern seminar 17 januar 2020

På oppfordring gjentar vi vårt spissede seminar sammen med EY med fokus på personvern og Cyber-sikkerhet i M&A. Seminaret avholdes i Oslo, men det er også mulig å se seminaret fra våre kontorer i Bergen, Ålesund og Stavanger.

I M&A har verdien av data og etterlevelse av personvernreglene blitt et stadig viktigere tema. Internasjonalt ser vi at mangelfull håndtering av personvernspørsmål medfører risiko for verdiforringelse, særlig gjennom reduserte muligheter til å utnytte data og kostnader til tilpasning. I tillegg kommer betydelige økonomiske sanksjoner fra datatilsynene, krav mot selger og krav mot selskapers ledelse. Stadig flere av våre kunder er opptatt av dette og enda flere bør bli det. I vårt formiddagsseminar går vi derfor gjennom internasjonale trender og detaljer knyttet til hva man må være spesielt oppmerksom på i transaksjoner fremover, hva enten man er selger, kjøper, långiver, tilbyr M&A-forsikring, er styremedlem eller er rådgiver. Den rettslige situasjonen er nå at kjøper i stor grad overtar risikoen for feil og svakheter som eventuelt ligger langt tilbake i tid forut for kjøpstidspunktet.

Eva Jarbekk går gjennom regulatoriske forventningene fra Datatilsynene i Europa, ikke bare fra det norske tilsynet. Kaare Risung beskriver betydningen for prosess, verdifastsettelse, risiko, DD, avtalevilkår, forbehold, garantier, erstatningsbestemmelser mm i ulike faser av en transaksjon. Dette er et felt hvor jussen spiller sammen med teknologi og økonomi. EY stiller med ledende eksperter på M&A Cyber-sikkerhet som jobber dedikert på dette området. De vil dele av sine erfaringer med utfordringene, risikoen og mulighetene dette gir. Dette er partner og Nordic Cyber Lead Aina Karlsen Røed og associate partner Per Flaata fra deres Oslo-kontor. Senior manager Paul Harragan kommer fra EYs London-kontor for å bidra på seminaret, hans presentasjon blir på engelsk. Det vil blant annet bli snakket om følgende temaer:

  • Is our level of cyber investment appropriate?
  • Do we need more or less cyber investment to achieve our business growth plans?
  • What is the cyber value / EBITDA impact on our business?
  • What is the cyber value of our target?
  • What can our planned acquisition / divestment / merger do to improve our cyber stance?
  • How should our cyber ambition shape our growth strategy?

Del gjerne invitasjonen med andre i din organisasjon som kan ha nytte av seminaret. Ved påmelding velger du hvilken by du deltar fra. Du har også muligheten til å delta via webinar (streaming). 

Velkommen!

Praktisk informasjon

OSLO
Tid:
17 januar - kl 08.30 - 11.30
Sted: Møterom Auditorium, Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo

ÅLESUND
Tid:
17 januar - kl 08.30 - 11.30
Sted: TBD, Schjødt, Notenesgata 14, Ålesund

BERGEN
Tid:
17 januar - kl 08.30 - 11.30
Sted:  Møterom Bergenhus, C. Sundts gate 17, Bergen

STAVANGER
Tid:
17 januar - kl 08.30 - 11.30
Sted:  Møterom Kongsgård, Kongsgårdbakken 3, Stavanger

Enkel frokost og kaffe fra kl 08.00.

Pamelding.png

Lawyers

Eva Jarbekk
Kaare M. Risung

Praktical info

Date: 17. January 2020 kl. 8:30
Venue: Alle kontorer i Norge