Rekonstruktion och Insolvens

Swedish

Insolvensteamet inom Advokatfirman Schjødt, tidigare Hamilton Advokatbyrå, har under snart 50 år tillhört de ledande i Sverige, något som gett oss stor erfarenhet av att hantera alla tänkbara frågor med anknytning till företags ekonomiska problem. Genom åren har vi hanterat flera av de allra största konkurserna i landet och några av de mest omfattande företagsrekonstruktionerna och vi anlitas regelbundet som konkursförvaltare, likvidatorer och rekonstruktörer i såväl stora som små uppdrag. Vi anlitas även vid informella rekonstruktioner, ofta i nära samarbete med våra kollegor inom Bank & Finans. Vi har också stor erfarenhet av att biträda borgenärer i samband med olika insolvensrättsliga förfaranden samt att agera ombud i tvister rörande insolvensrättsliga frågor.

I vårt arbete drar vi nytta av den breda kompetensen som finns hos våra kollegor på byrån i frågor rörande exempelvis M&A, fastighetsrätt, arbetsrätt, tvistlösning samt Bank & Finans.

Genom samgåendet med Advokatfirmaet Schjødt, med fyra kontor i Norge och ett i London har vi ytterligare stärkt vår kompetens i insolvensärenden med internationell räckvidd.

Go to English site (Restructuring & Insolvency).