Erik Titlestad Monsen

Erik Titlestad Monsen

Partner, Dr. juris, Bergen Download CV Download vCard

Erik holds wide experience across large parts of the area of business law, in particular contract law, general and special contract law, general law of obligations, tort law, property law, mortgage law and debt recovery law. In addition, he has special expertise relating to types of claims in the peripheral zone of contract law and tort law, including restitution claims, e.g. repayment of unlawful charges, and monetary sanctions other than claims for damages, e.g. unjust enrichment claims in the field of intellectual property law and marketing law. He also has expert knowledge in legal methodology and legal theory.

Erik was professor at the University of Bergen from 2009 to 2019, with a teaching responsibility related to, inter alia, contract law and legal methodology. He has also been Professor II at the Business School, University of Stavanger. Furthermore, he has experience as a deputy judge, senior lecturer, associate professor, postdoctoral fellow, associate in BAHR (2000-2001) and associate and lawyer in Simonsen Vogt Wiig (2013-2016). He has also been the chief editor of Tidsskrift for Forretningsjus (2011-2016). Erik is a Master's of Law (cand. jur.) from the University of Bergen (1999), and he has a doctorate degree (dr. juris) from the same university in the doctrine of unjust enrichment claims (2006). His scientific production lies in particular in contract law, tort law, legal method and the doctrine of restitution claims and unjust enrichment claims.

Practice areas

About Erik

Education

 • 2006

  Dr. juris, University of Bergen

 • 1999

  Cand. jur., University of Bergen

Publications

 • 2019

  Passing-on unlawful charges: Still no small matter, European Public Law 2019 (co-author: Magnus Strand, University of Uppsala)

 • 2018

  Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid, Tidsskrift for forretningsjus

 • 2018

  Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område, Jussens venner

 • 2017

  Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene, Tidsskrift for erstatningsrett

 • 2012

  Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten, Jussens venner

 • 2012

  Innføring i juridisk metode og oppgaveskriving, Cappelen Damm Akademisk

 • 2011

  Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract, European Review of Private Law

 • 2011

  Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt, Tidsskrift for rettsvitenskap

 • 2010

  Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade, Jussens venner

 • 2010

  Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser, Jussens venner

 • 2010

  Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen), Jussens venner

 • 2007

  Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann, Tidsskrift for erstatningsrett

 • 2007

  Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet, Cappelen Damm Akademisk

 • 2005

  Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag, Jussens venner