Thomas Frøberg

Thomas Frøberg

Partner, PhD, Oslo Download CV Download vCard

Thomas works in Schjødt's Dispute Resolution department. Previously, he has been a Public Prosecutor at the Office of the Director of Public Prosecutions, a Seconded Lawyer at the European Court of Human Rights and a Research Fellow at the University of Oslo.

Prior to joining Schjødt he was a judge at the Borgarting Court of Appeal. Thomas holds a PhD in law from the University of Oslo, and has published extensively in the areas of criminal law, criminal procedure and human rights. He was admitted to the Supreme Court in 2016.

Practice areas

About Thomas

Education

 • 2014

  PhD, University of Oslo

 • 2008

  Master of Laws, University of Oslo

Publications

 • 2020

  De nye reglene om strafferettslig skyldevne. I: Lov og Rett.

 • 2020

  Alminnelig strafferett i et nøtteskall. 2. utgave.

 • 2019

  Utenlandske bevis som kan være innhentet ved bruk av tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling: Når er bevisavskjæring påkrevd av hensyn til EMK art. 6? I: Festskrift til Tor-Aksel Busch. Co-author.

 • 2019

  Konvensjonsstatenes prosessuelle forpliktelser etter EMK artikkel 4. Noen merknader i lys av menneskehandelsaken S.M. mot Kroatia. I: Festskrift til Henry John Mæland. Co-author.

 • 2017

  Villfarelse om prejudisielle rettsforhold og uberettiget vinnings forsett. I: Lov og Rett. Co-author.