Hvorfor Schjødt?

Visste du at Schjødt i følge Mergermarket har toppet transaksjonsstatistikkene de siste åtte år? At Schjødt har prosedert store saker av samfunnsmessig betydning siden 1936, og at Annæus Schjødt ble engasjert av staten for å aktorere straffesaken mot Vidkun Quisling? Vi har en lang og stolt historie bak oss, men vi ser alltid fremover. Vi rekrutterer talenter som vil bli fremtidens advokater.

VISJON

Schjødt skal være førstevalget når viktige verdier står på spill. Vi skal være en tydelig bidragsyter til samfunnets utvikling. Vi skal forme en prestasjonskultur basert på felles verdier, lagarbeid og engasjement. Vi stiller høye krav til faglig nivå, forretningsforståelse og klientservice. Vi er bærere av "en uredd tradisjon" – om nødvendig tar vi saker og inntar standpunkter som er omstridte ved å legge større vekt på juridiske og samfunnsmessige faktorer enn på våre kommersielle interesser som advokatfirma. Dette preger også vårt pro bono-program

ARBEIDSPLASSEN

Nøkkelen til vår suksess er våre medarbeidere, og du kommer til et miljø med spennende utfordringer og karriereutviklingsmuligheter. Gjennom kreativt teamarbeid på tvers av byer, avdelinger og fagkompetanse, finner vi gode og innovative løsninger for våre klienter. Sammen gjør vi hverandre og våre klienter bedre. Schjødt har et inkluderende, ungt og aktivt miljø med en rekke sosiale arrangementer i tillegg til vårt faglige fellesskap.

SCHJØDT ACADEMY

Schjødt Academy er vårt interne utdanningsprogram hvor både interne og eksterne ressurser benyttes som kursledere. Programmet er designet for å gi alle ansatte relevant utvikling. Gjennom ulike aktiviteter får du både faglig og personlig utvikling. 

INTERNASJONALT FOKUS

Mange av våre advokater har utdanning eller erfaring fra utlandet.  Gjennom medlemskap i globale nettverk har vi nær kontakt med anerkjente advokatfirmaer. Vi kan derfor tilby våre klienter tilgang på internasjonal juridisk kompetanse. Vi har også opprettet utenlandsdesker med advokater med særlig kjennskap til språk, kultur, næringsliv og rettssystemer.

KARRIEREUTVIKLING

Faglige utfordringer og en bratt læringskurve gjør at du opplever personlig vekst og utvikling. Du har hovedtilknytning til en markedsgruppe, er assosiert i en faggruppe og vil uansett få mulighet til å samarbeide med mange advokater og partnere på spennende og ulike oppdrag. Om du sikter mot partnerskap eller velger å bli hos oss noen år er vi opptatt av at du opplever en utvikling og kompetansebygging som du vil kunne se tilbake på med stolthet.