Advokatfullmektiger søkes til vårt restrukturerings- og insolvensteam

Schjødt er et ledende, fullservice forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og London. Vi arbeider på tvers av kontorene i team tilpasset den enkelte klient og sak. Våre klienter er alt fra små Fintech-selskaper til store internasjonale industrikonsern. Hos oss vil du få anledning til å være med på å påvirke rettsutviklingen, håndtere de største transaksjonene, redde arbeidsplasser i store og komplekse reorganiseringer eller bidra til å sikre ytringsfrihet og kildevern. Schjødt har i mer enn 80 år vært en tydelig bidragsyter til samfunnets utvikling. Vi skal være klientenes førstevalg når viktige verdier står på spill, og vi trenger flere lagspillere som deler våre verdier og visjoner.

Schjødt har et ungt og faglig sterkt miljø, og våre advokater preges av kommersiell forståelse og en løsningsorientert tilnærming til juridiske og kommersielle problemstillinger. Vi har et inkluderende, uhøytidelig og sosialt arbeidsmiljø – vi tror at de beste resultatene for klientene skapes når vi spiller hverandre gode.

Vårt mål er å være den beste forretningsadvokatskolen i Norge, og vårt løfte til deg er at arbeidserfaring fra Schjødt skal være meritterende og gi deg varige verdier i form av kunnskap, erfaring og venner.

Vårt restrukturerings- og insolvensteam er en spesialisert gruppe med særlig fokus på restrukturering av selskaper, transaksjoner før og etter konkurs, gjeldsforhandlinger, bistand til kreditorer, rådgivning knyttet til styreansvar og risikohåndtering ved finansielle problemer. Ved behov for midlertidig finansiering bistår vi med struktur for sikkerhetsstillelse utover eksisterende pantesikkerheter.

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene blir:

  • Delta aktivt i møter med klienter, konkursdebitorer, motparter og andre
  • Vurdere ulike typer risiko og krav (herunder omstøtelse og styreansvar) samt forestå ulike gjøremål i konkurser
  • Analysere og vurdere selskaper og transaksjoner basert på tilgjengelig informasjon
  • Bidra aktivt og legge til rette for gode salgsprosesser

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

  • Master i rettsvitenskap med gode resultater
  • Sterkt ønske om å arbeide med restruktureringer, insolvens og konkursbobehandling i et miljø der din evne til å snu deg rundt, sette deg inn i nye problemstillinger, foreslå løsninger og ta beslutninger i et til tider hektisk miljø vil stå sentralt
  • Gjerne 1-3 års erfaring fra dette feltet eller selskapsrett/transaksjoner mer generelt, men nyutdannede er også velkomne søkere
  • Interesse av og forståelse for regnskapstall og finansiell analyse er en fordel, men ingen forutsetning
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Gode akademiske resultater er en forutsetning, men viktigst av alt er at du er en energisk, ambisiøs, engasjert, løsningsorientert og positiv lagspiller. Du vil raskt få direkte klientkontakt og progresjon i dine arbeidsoppgaver.

I Schjødt blir du en kollega i vår avdeling for Finans- og Kapitalmarkeder. Kontorstedet er Oslo.

Vi tilbyr gode karrieremuligheter, konkurransedyktige betingelser og en mulighet til å arbeide sammen med landets fremste forretningsadvokater.

Ta kontakt med Anita Holan (HR) eller Klaus Henrik Wiese-Hansen (rekrutteringsansvarlig partner). Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Registrer-søknad.png

Kompetanseområder

Primærkontakter

Anita Holan
Klaus Henrik Wiese-Hansen