Vi søker advokater og advokatfullmektiger til vårt kontor i Oslo

Vi ønsker søknader både fra nyutdannede kandidater og kandidater med noen års erfaring.

Hos Schjødt vil du være del av et av landets beste advokatlag. Vi legger vekt på at du skal utvikle deg faglig og vokse inn i advokatrollen. Du vil raskt oppleve å få direkte klientkontakt og derved progresjon i dine arbeidsoppgaver. Vi tilbyr gode karrieremuligheter i et ungt og faglig sterkt miljø. Det sosiale arbeidsmiljøet er også viktig for oss i Schjødt.

Vi legger vekt på gode faglige kvalifikasjoner, kommersiell interesse og forståelse, samt evne og vilje til å kommunisere med klienter og kollegaer. Du må være uredd og engasjert og like å være til nytte. Dette krever disiplin og ambisjoner. Du må både kunne arbeide selvstendig og i nært samarbeid med dine kollegaer. Vi forutsetter at du har gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Du må gjerne beherske også andre språk.

Vi søker kandidater til flere av våre fagfelt, men særlig til:

Digital innovasjon, TMT og personvern

Vi har lagt en ambisiøs strategi innen Digital Innovasjon, TMT og Personvern, områder som blir blant Schjødts viktigste satsinger de neste årene. Området inkluderer IT-rett og alle online medier. Kandidater med spesiell interesse for personvern bør ha relevant erfaring fra det offentlig eller arbeidet akademisk innen fagfeltet.

Gruppen for Digital Innovasjon og TMT bistår mange av de sentrale markedsaktørene, både på investor-, rådgiver- og selskapssiden.  Vi arbeider innen hele området og har ambisjoner om å være sterkt representert i den digitale innovasjonen i årene som kommer.

Ta gjerne kontakt med advokat Kaare M. Risung for ytterligere informasjon.

Fast eiendom

Schjødts gruppe for Fast Eiendom bistår noen av landets største aktører innen alle sider av fag- og bransjeområdet fast eiendom, herunder eiendomstransaksjoner, eiendomsinvesteringer og eiendomsutvikling. Vi bistår våre klienter i hele "livsløpet" for et eiendomsprosjekt. Dette innebærer blant annet erverv, etablering, finansiering, plan- og bygningsrett, syndikering, utleie og transaksjoner. Eiendomsgruppen samarbeider tett med firmaets grupper for Corporate/M&A og Entreprise, Skatt/mva og Tvist, hvilket innebærer oppgaver i tilgrensede disipliner. 

Ta gjerne kontakt med advokat Ditlef Thaulow for ytterligere informasjon.

Offentlige anskaffelser

I Schjødt arbeider vi med et bredt spekter av oppdrag knyttet til offentlige anskaffelser.  På grunn av økende oppdragsmengde, ser vi etter deg med  kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, enten gjennom fordypning under studiet eller fordi du har arbeidet med dette i praksis.

Ta gjerne kontakt med advokat Olav Kolstad eller adm direktør Inger Roll-Matthiesen for ytterligere informasjon.

Du kan søke på stillingen her.

Forretningsområder

Primærkontakter

Kaare M. Risung
Ditlef A. Thaulow
Olav Kolstad
Inger Roll-Matthiesen

Publisert

14. september 2017