Bank & Finans

Schjødts gruppe for Bank & Finans gir råd til norske og utenlandske banker og andre finansinstitusjoner, bedrifter og andre virksomheter samt utenlandske advokater i alle slags saker knyttet til fremmedkapitalfinansiering, garantistillelse og sikkerhetsstillelse.

Vårt arbeid involverer som regel flere jurisdiksjoner. Vi har omfattende erfaring med finansinstitusjoner (norske og internasjonale banker, Eksportfinans og avløsende eksportfinansieringsordning, GIEK, Norsk Tillitsmann m.fl.) og deres virksomhet. Vår erfaring omfatter også låntakersiden, knyttet bl.a. til oppkjøp, prosjektfinansiering og alminnelig virksomhetsfinansiering.

Gruppens partnere er gjennom en årrekke rangert blant de ledende innen bank og finansiering i internasjonale publikasjoner.

  • Analyse/strukturering av og annen rådgivning tilknyttet finansierings- og sikkerhetsarrangementer og tilhørende prosesser, med betydelige oppgaver knyttet til koordinering og logistikk
  • Vi arbeider med ulike norske og internasjonale finansieringsdokumenter (herunder tilbudsdokumenter, låneavtaler, sikkerhetsdokumenter, koordineringsavtaler, med mer), og har høy kompetanse på utarbeidelse av kompliserte norskrettslige dokumenter med høy presisjonsgrad
  • Finansiering av ulike bransjer og aktivakategorier (for eksempel shipping/rigger/offshore, petroleum og energi, akvakultur, fiskeindustri, fiskefartøy, verft, fast eiendom) med god bransjekunnskap
  • Spesialkunnskap i finansieringsrettslige fag (finansavtalelov, pantelov, gjeldsbrevlov, finansieringsvirksomhetslov, finansinstitusjonslovgivning, konkurs- og dekningslovgivning) 
  • Omfattende kontaktnett i finansinstitusjoner og internasjonalt advokatkontaktnett

Nyheter

Primærkontakter

Anders Gullåsen
Camilla Skøie Mørkve

Advokater

Anders Gullåsen
Andreas Lowzow
Audun Bondkall
Bjarne Rogdaberg
Camilla Skøie Mørkve
Erlend Brun Bakken
Geir Evenshaug
Henrik Aadnesen
Knut Bergo
Knut Smith-Erichsen
Peter Bugge Hjorth
Sindre Søndenå Andersen
Siv Sandvik
Thomas A. Dale
Viggo Bang-Hansen
Ali Sayyad
Axel Manø Juul
Erik Anglevik
Hedda Leikvang
Jonas Frøyen Stensløkken
Kevin Ruben
Mads Forfang Vedeld
Martine Neerland
Merete Vatsendvik
Trygve Nilssen
Vegard André Fiskerstrand
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12