Digital Innovasjon & TMT

Våre advokater med spesialkompetanse innen Digital Innovasjon & TMT bistår ledende norske og internasjonale aktører som yter eller kjøper ekomtjenester og innholdstjenester, med vekt på e-handel, bransjespesifikke kontrakter, industrielle investeringer, personvern og regulatoriske spørsmål. Vi bistår også regelmessig i forhandlinger, transaksjoner og tvister.

Firmaets gruppe er "Highly Recommended" av PLC. Vi er et av svært få firmaer i Norge som tilbyr en helhetlig tilnærming til bransjen.

Våre klienter består av leverandører, tilbydere, operatører, rettighetshavere og andre aktører. Vi bistår også ledende internasjonale selskaper med juridisk strategisk rådgivning knyttet til kommersielle og operative problemstillinger.

Våre advokater har lang erfaring med bransjespesifikke kontrakter og regulatoriske spørsmål, herunder bakgrunn fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Telenor ASA.

Våre tjenester inkluderer:

 • Lovgivningen for ekomtjenester, innholdstjenester, e-handel og elektroniske medier
 • Bransjespesifikke kontrakter (tilgang, distribusjon, samtrafikk)
 • Personvern, datalagring og regulatoriske spørsmål
 • Ekomnett (mobil, kringkasting, satellitt, data)
 • Tildeling av frekvenser, numre og domenenavn
 • E-markedsføring, e-signaturer og elektronisk betalingsformidling
 • Transaksjoner, kontraktsforhandlinger og tvister
 • Industrielle investeringer
 • Design av lisensavtaler og brukervilkår
 • Rettighets- og konseptsikring
 • Introduksjon av nye tjenester på ulike teknologiske plattformer
 • Utvikling av teknologi og kommersiell utnyttelse

Flere av Schjødts advokater har bidratt til den norske delen av "Getting the Deal Through: e-Commerce 2019". Artikkelen tar for seg reglene for e-handel, online markedsføring, personvern, domener og skatt/moms ved digitale tjenesteytelser. 

Getting the Deal Through: e-Commerce 2019 (PDF)

Nyheter

Seminarer

Primærkontakter

Jeppe Songe-Møller
Kaare M. Risung

Advokater

Dag Sigvart Kaada
Halvor Manshaus
Hugo Berg Otterlei
Jeppe Songe-Møller
Kaare M. Risung
Ole G. Klevan
Tord Fondevik
Anne-Marit Wang Sandvik
Inge Kristian Brodersen
Johanne Førde
Øivind K. Foss