Entreprise

Schjødt kan tilby aktører innen bygg- og anleggsbransjen rådgivning og bistand på alle stadier av byggeprosessen. Vår ekspertise omfatter ikke bare entrepriserettslige spørsmål, men også andre tilstøtende rettsområder som offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett, miljørett, arbeidsrett, selskapsrett, og regelverket knyttet til HMS-/SHA og seriøsitet i byggenæringen. Våre kunder drar også nytte av Schjødts sterke fagmiljø innen olje & gass og offshore, f.eks. i landentrepriser der det benyttes standardkontrakter fra offshore EPC og fabrikasjon.

Vårt primære fokus vil alltid ligge på å bistå våre kunder med å unngå å havne i omfattende og kostbare rettsprosesser. Schjødt besitter en unik kompetanse og erfaring gjennom både å ha prosedert en rekke saker for domstolene, og ved at vi har advokater som har jobbet i bransjen. Vi kan tilby våre kunder individuelt tilpassede opplegg som bidrar til å redusere eksponeringen mot omfattende tvistesaker. Dersom tvistesakene først oppstår, har vi erfarne og dyktige prosedyreadvokater som kan håndtere disse. Selv om en sak havner i rettslig prosess, vil våre advokater alltid søke muligheter for løsninger innenfor rammen av f.eks. utenrettslig eller rettslig mekling, evt. innenfor standardkontraktenes tvisteløsningsmekanismer som prosjektintegrert mekling.

Vår erfaring tilsier at alle aktører i bygg- og anleggsbransjen tjener på å få kompetent og relevant rådgivning til rett tid i byggeprosessen.

Den rådgivning Schjødt tilbyr, vil typisk kunne omfatte:

 • Utforming av kontrakter, f.eks.
  - Totalentreprise
  - Utførelsesentreprise 
  - Samspill
  - OPS, herunder også finansiering
  - Underentrepriser/innkjøp
 • Regulering av risiko i entreprisekontrakter
 • Risikovurderinger av konkurransegrunnlag
 • Kontraktsforhandlinger
 • Anskaffelsesrettslige spørsmål
 • Prosjektsamarbeid/arbeidsfellesskap
  - Konkurranserettslige vurderinger av lovlighet 
  - Etablering av joint venture/ansvarlig selskap
 • Oppstartshjelp for prosjekter, f.eks. kursing i kontraktsbestemmelser, etablering av saksbehandlingsrutiner for endringer mv., identifisering av prosjektspesifikk risiko
 • Løpende rådgivning underveis i prosjektgjennomføringen
 • Ivaretakelse av myndighetskrav, f.eks. knyttet til påseplikt, lønn- og arbeidsvilkår, byggherreforskriften, miljø, HMS, skatt og avgift mm.
 • Håndtering av saker under plan- og bygningsloven, f.eks. søknadsprosesser og ansvarsrettsystemet
 • Håndtering av saker med Arbeidstilsynet og foretaksstraff
 • Innleie av arbeidskraft
 • Juridisk-strategisk arbeid og etablering av rutiner og styringssystem
 • Håndtering av konkurser underveis i byggeprosessen
 • Bistand i forbindelse med sluttoppgjør
 • Håndtering av reklamasjoner og mangler
 • Skade på tredjepersons eiendom
 • Ivaretakelse av søksmålsfrister og spørsmål om foreldelse
 • Bistand ved fusjoner og oppkjøp
 • Tilrettelegging for salg og finansiering

Innenfor tvisteløsning kan vi tilby bistand knyttet til:

 • Utarbeidelse av forliksklage/stevning/tilsvar
 • Alternative tvisteløsningsmekanismer, f.eks.
  - Prosjektintegrert mekling/konfliktløsningsråd
  - Utenrettslig mekling
  - Rettsmekling
 • Prosedyre/gjennomføring av rettsprosesser

Schjødt kan tilby kurs innenfor ethvert relevant område for aktører i bygg- og anleggsbransjen. Vi tilbyr både "standardkurs" fra vår kurskatalog og spesialtilpassede kurs. Vi har god erfaring med kurs som tilpasses kundens spesielle ønsker og behov, gjerne med utgangspunkt i problemstillinger og "case" som ønskes belyst.

Nyheter

Primærkontakter

Ole Christian Hyggen
Erlend W. Holstrøm

Advokater

Amund Bjøranger Tørum
Erik Titlestad Monsen
Erlend W. Holstrøm
Geir Sand
Jarbjørg Grøtte
Kamilla Silseth
Martin Støren
Ole Christian Hyggen
Svein-Dag Karlstad
Sven Eriksrud
Trond Sollund
Amalie Skar
Anders Ødegård
Andreas F. Busch
Edvard Stulien
Even Flom-Grundstrøm
Jan Magne Isaksen
Maria Linn Riis
Marthe Stømner Smestad
Martin Langvik
Runar Bråthen
Simen Skaar L. Kristoffersen
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12