EU & Konkurranse

Våre EU- og konkurranserettsadvokater gir spesialisert juridisk rådgivning til et bredt spekter av klienter. Vi har løst konkurranserettsproblemer i alle markeder, fra satellittkommunikasjon til dyphavsinstallasjoner. Vi har prosedert EØS-rett for nasjonale domstoler, Konkurransetilsynet, ESA, Kommisjonen og EFTA- og EU-domstolene i Luxembourg. Avdelingens advokater bistår også klienter med saker som håndteres av konkurransetilsyn i andre land og koordinerer bistand og rådgivning for klienter med konkurranserettsspørsmål som berører flere jurisdiksjoner.

Våre konkurranserettsadvokater deltar på alle stadier av en konkurransemelding og kjenner fremgangsmåten for meldinger både ved andre nordiske konkurransetilsyn og for Kommisjonen.

Vi bistår multinasjonale klienter med compliance og løpende konkurranserådgivning, både utenlandske selskaper etablert i Norge og norske selskaper etablert i utlandet. Eksempelvis kan nevnes:

  • Assistanse til et skandinavisk næringsmiddelfirma med å søke lempning overfor ESA, Kommisjonen og det norske Konkurransetilsynet
  • Rådgivning til et børsnotert industriselskap i forbindelse med en påstått dominanssak i Finland med konsekvenser for hele det nordiske markedet
  • Bistand til et børsnotert internasjonalt grossistselskap i forbindelse med norske konkurranserettslige tema knyttet til oppkjøp av en nær konkurrent
  • Forberede forsvaret i Norge mot et erstatningssøksmål brakt mot en klient som er anklaget for å ha deltatt i et internasjonalt kartell av dennes kunder

Nyheter

Primærkontakter

Thomas Nordby
Olav Kolstad

Advokater

Olav Kolstad
Sverre B. Bjelland
Thomas Nordby
Camilla Borna Fossem
Emilie Blix
Simen Hammersvik