Fast Eiendom

Schjødt har i en årrekke hatt et av Norges største og ledende juridiske miljøer innenfor fast eiendom, og bistår jevnlig ledende aktører innenfor fast eiendom i store og ofte kompliserte eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter i Norge og Norden.

Vi har i de senere år i henhold til årlige oversikter håndtert større transaksjonsvolumer innen fast eiendom enn noe annet norsk advokatfirma. Både enkeltadvokater og vår praksis som sådan er regelmessig rangert på øverste nivå ("top tier") av alle sentrale internasjonale og nasjonale rangeringsbyråer og oversikter.

Gruppen bistår noen av de største og ledende aktører innen norsk eiendomsbransje på alle aspekter ved fast eiendom, herunder eiendomsutviklere, fondsselskap, finansielle tilretteleggere, entreprenører, eiendomsmeglere, investorer og offentlige aktører. 

 • Kjøp, salg og tomtefeste
 • Ekspropriasjon
 • Utbyggings- og opsjonsavtaler
 • Konsesjon og løysingsrett
 • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Alle spørsmål relatert til kart- og delingsforretninger, herunder fradeling av anleggseiendommer
 • Seksjonering samt strukturering av kombinerte sameier
 • Leiekontrakter og modeller i enhver form
 • Syndikering, kapitalisering og fondsetablering
 • Forwardstrukturer i enhver form
 • Strukturering av prosjekter for hensiktsmessig risikostyring
 • Optimalisering av mva, skatt og dokumentavgift
 • Entreprisemodeller og kontrakter
 • Offentligrettslige spørsmål av enhver art
 • Naboforhold
 • Kjøp og salg av eiendommer
 • Kjøp og salg av eiendomsselskaper
 • Kjøp og salg av eiendomsporteføljer
 • Alle spørsmål relatert til due diligence for både kjøper og selger
 • Oppgjør og annen transaksjonsstøtte
 • Eiendomsmegling
 • Tvistehåndtering av voldgift relatert til eiendom og eiendomsrettslige spørsmål

Nyheter

Primærkontakter

Camilla Kristiansen Lunne
Ditlef A. Thaulow

Advokater

Camilla Kristiansen Lunne
Christopher Brun
Ditlef A. Thaulow
Einar Caspersen
Erlend W. Holstrøm
Geir Sand
Jarbjørg Grøtte
Kamilla Silseth
Martin Støren
Morten Sandli
Ole G. Klevan
Per M. Ristvedt
Svein-Dag Karlstad
Torkjel Valland
Trond Larsen
Amalie Skar
Anders Nitteberg Lie
Andreas F. Busch
Camilla Elden Gundem
Harald Blaauw
Hege B. Løchen
Jan Erik Døving
Johanne Grindstad
Jostein Tobiassen
Marie-Lou Pereira
Martin Langvik
Silje Sund
Tore Fjørtoft