Finansregulatorisk

Schjødts gruppe for finansielle tjenester bistår norske og utenlandske banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner, verdipapirforetak, betalingsforetak, verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond mv. i spørsmål vedrørende konsesjons- og virksomhetskrav, samt øvrige rammebetingelser og regulatoriske forhold.

Vi har omfattende erfaring med å bistå de ulike aktørene i finansmarkedet med problemstillinger relatert til drift og etablering av virksomhet i eller utenfor Norge, blant annet:

Våre tjenester inkluderer:

  • Oppkjøp og restruktureringer av institusjoner i finansmarkedet, samt overføring av virksomhetsområder    
  • Rådgivning med hensyn til virksomhetskrav, herunder organisering, compliance, håndtering av interessekonflikter, god forretningsskikk, vedtekter for verdipapirfond, rapporteringskrav, kapitaldekning mv.  
  • Utarbeidelse, oppdatering og kvalitetssikring av dokumentasjon, herunder kundeavtaler, forsikringsvilkår, forretningsvilkår og interne instrukser og rutiner
  • Kontakt med Finanstilsynet, Finansdepartementet og andre myndighetsorganer, samt prosedyreoppdrag
  • Rådgivning med hensyn til utøvelse av virksomhet, oppfølgning ved stedlig tilsyn, skadeoppgjør i forsikring, utforming av bonusordninger, praktisering av egenhandelsregler mv.

Vi har spesialkunnskaper om gjeldende nasjonale og europeiske regler for finansielle tjenester, og legger stor vekt på å holde oss løpende oppdatert om endringer i myndighetspraksis og nasjonal lovgivning samt kommende endringer fra EU.

Nyheter

Primærkontakter

Bjarne Rogdaberg
Klaus Henrik Wiese-Hansen

Advokater

Andreas Lowzow
Audun Bondkall
Bjarne Rogdaberg
Erling Ueland
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Knut Bergo
Odd Erik Johansen
Thomas Aanmoen
Viggo Bang-Hansen
Birte Berg
Emil Algaard
Filip Kjærheim
Vegard André Fiskerstrand
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12