Fornybar energi

Schjødts gruppe for Fornybar Energi har omfattende erfaring med løpende rådgivning, utbygginger, transaksjoner og tvisteløsning i denne sektoren.

Schjødt har vært rådgiver i flere av Norges største utbygginger av vannkraftverk, vindkraftanlegg, og vindkraft til havs. Vi bistår både eierselskaper, investorer og kommuner/offentlige myndigheter, i tillegg til at vi arbeider for flere av de største aktørene innen solenergi, bølgekraftverk og bio-energi.

Flere av våre advokater har tidligere arbeidserfaring fra arbeid hos ledende industrielle aktører og hos de regulerende myndigheter.

Vil tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Etablering og oppstart
 • Egenkapital-, gjelds- og prosjektfinansiering
 • Utbyggingskontrakter og leverandørkontrakter
 • Regulatoriske forhold
 • Krafthandel og energirelaterte finansielle instrumenter
 • Rettighetsspørsmål knyttet til fast eiendom, tvisteløsning, ekspropriasjon mv.
 • Teknologi og immaterielle spørsmål
 • Joint ventures og industrielle samarbeids- og utviklingssamarbeid
 • Offentlige anskaffelser
 • Insentivprogrammer, statsstøtte og konkurranserettslige forhold
 • M&A og kapitalmarkedstransaksjoner
 • Tvisteløsning

Nyheter

Primærkontakter

Sindre Søndenå Andersen
Sverre B. Bjelland

Advokater

Claus Severin Mørch
Hallvard Gilje Aarseth
Sindre Søndenå Andersen
Sverre B. Bjelland
Thomas Aanmoen