Handel & Industri

Våre advokater i Industri og handel bistår norske og utenlandske selskaper innenfor et bredt spekter av bransjer og tjenester. Vi bistår bl.a. med forhandling og utarbeidelse av kontrakter, transaksjoner og tvister og vi jobber tett med våre andre grupper som skatt og IP.

Vi legger stor vekt på bransjekunnskap og grundig kjennskap til de enkelte klienters forretningsdrift. Vi har spesialkunnskap om en lang rekke bransjer, som spenner fra gruvedrift til maskinprodusenter og fra spesialkonsepter innen handel til kjededrift.

Vi bistår særlig med en rekke varianter av kontraktstyper, herunder leveransekontrakter, IT-kontrakter, agentavtaler og franchisekontrakter.

Våre tjenester inkluderer bistand innen:

  • Kommersielle kontrakter - forhandlinger og utarbeidelse
  • Import, eksport, detaljhandel, engroshandel og transport
  • Produksjon, tjenesteleveranser og distribusjon
  • Mellommannsforhold (forhandler, agent, kommisjonær)
  • Franchiseforhold
  • Produksjons- og raffineringsvirksomheter
  • Høyteknologiprodukter
  • Gruve- og mineralvirksomhet
  • Kjøpsrettslige spørsmål

Nyheter

Primærkontakter

Ole G. Klevan
Kaare M. Risung

Advokater

Jeppe Songe-Møller
Kaare M. Risung
Martin Jetlund
Martin Støren
Ole G. Klevan
Per M. Ristvedt
Robert Romansky
Siv Sandvik
Stian S. Tennfjord
Thomas Nordby
Tord Fondevik
Torkel Hope
Anne-Marit Wang Sandvik
Eirik Wold Sund
Hedda Emilie Bratt
Kristin Gotfredsen
Thomas Hagen
Tore Fjørtoft
Øivind K. Foss