Idrettsjuss

Våre spesialister bistår nasjonale og internasjonale organisasjoner, utøvere og rettighetshavere ved inngåelse av lisensavtaler og andre kommersielle avtaler, samt idrettsjuridiske spørsmål og andre juridiske temaer.

Vi yter bistand på områder som omsetning og utnyttelse av senderettigheter, lisensiering av produkter, utøverkontrakter, organisatoriske spørsmål og spilleroverganger. Som et ledende fullservice advokatfirma bistår vi i alt fra rådgivning til transaksjoner og tvister.

​Våre idrettseksperter arbeider tett sammen med andre spesialister, særlig eksperter på arbeidsrett, skatterett og konkurranserett. Vi er det eneste av de store fullservice advokatfirmaene som har advokat med NFF agentlisens.

Primærkontakter

Kaare M. Risung

Advokater

Kaare M. Risung