Kapitalmarkeder

Schjødt er kjent som et av Norges ledende advokatkontorer innen kapitalmarkedsrådgivning, og er solid plassert blant de fremste firmaene i Norge i alle betydelige rangeringer og kåringer. Vår kapitalmarkedsgruppe representerer ledende finanshus, internasjonale og norske utstedere, garantister og tilretteleggere i saker som gjelder transaksjonsstrukturering, virksomhetsopplysninger og selskapsledelse og eierstyring samt regulatoriske spørsmål relatert til bedrifter og verdipapirer innen kapitalmarkedsområdet.

Vi har i årenes løp vært rådgivere for utstedere og tilretteleggere i en rekke norske og internasjonale egenkapitaltransaksjoner, herunder et stort antall børsnoteringer på Oslo Børs, og vi har vært engasjert i en rekke av de største og mest komplekse kapitalmarkedstransaksjonene i det norske markedet. Vi er også aktive både på gjeldssiden og egenkapitalrelaterte markeder med bakgrunn i erfaring opparbeidet gjennom et stort antall oppdrag i det norske obligasjonsmarkedet. Vår sterke posisjon innenfor private equity-segmentet gir oss også omfattende arbeid knyttet til kapitalanskaffelse, finansiering av egenkapital og oppkjøp, stapled-financing  og lignende.

Gjennom vår kapitalmarkedsvirksomhet behandler vi i samarbeid med vår finansregulatoriske praksis også en betydelig mengde regulatoriske saker innen finanssektoren, og har et nært forhold til noen av de viktigste organisasjonene på dette feltet. Flere av våre partnere og advokater har bred erfaring fra tilsynssiden, blant annet fra Oslo Børs, Finanstilsynet og Fondsmeglerforbundet, i tillegg til andre aktuelle organer og institusjoner på dette området.

Nyheter

Primærkontakter

Jon Kristian Sjåtil
Robert Romansky

Advokater

Audun Bondkall
Bjarne Rogdaberg
Camilla Skøie Mørkve
Ditlef A. Thaulow
Egil Willumsen
Einar Caspersen
Erling Christiansen
Erling Ueland
Hugo P. Matre
Jon Kristian Sjåtil
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Knut Bergo
Knut Smith-Erichsen
Morten Foros Krohnstad
Nils Ludvig Dahl
Odd Erik Johansen
Peter Bugge Hjorth
Robert Romansky
Sindre Søndenå Andersen
Siv Sandvik
Thomas Aanmoen
Viggo Bang-Hansen
Axel Manø Juul
Birgit Midtbust
Birte Berg
Camilla Elden Gundem
Christopher Thue Jerving
Emil Algaard
Jana Johnsen
Josefin Engström
Mads Forfang Vedeld
Merete Vatsendvik
Nora K. Pedersen
Trygve Nilssen