Media

Schjødt har en lang tradisjon i å bistå landets største mediebedrifter i alle typer saker som angår deres virksomhet, inkludert rådgivning og prosedyre i saker om ytringsfrihet, injurier, redaktøransvar, personvern, privatlivets fred, billedbruk samt markedsføring og reklame.

Vi har spesialkompetanse i medierett og Schjødts advokater har gjennom mange år prosedert en lang rekke mediesaker for Høyesterett. Vi bistår Norges største aktører innen avis, tv, radio, forlagsvirksomhet, PR og distribusjon av digitalt innhold gjennom nettmedier og andre nettverk. Videre gir vi råd til mediebedrifter ved kjøp, salg og utnyttelse av rettigheter, lisensiering, forvaltningsrettslige spørsmål, spørsmål om innsynsrett, referat- og billedforbud, forhandlinger og tvister.

Gruppen er ledende innen rådgivning og prosedyre i typiske saker for mediebedrifter, bl.a saker om ytringsfrihet, injurier og privatlivets fred.

Våre tjenester inkluderer:

  • Prosedyre for alle rettsinstanser
  • Rådgivning
  • Umiddelbar og fortløpende bistand ved pågående mediehendelser
  • Kjøp og salg av rettigheter
  • Bistand ved utnyttelse av rettigheter
  • Forhandlinger
  • Kurs og foredrag
               

Nyheter

Primærkontakter

Kaare M. Risung
Ole G. Klevan

Advokater

Dag Sigvart Kaada
Halvard Helle
Halvor Manshaus
Kaare M. Risung
Ole G. Klevan
Sigurd Holter Torp
Vidar Strømme
Anne-Marit Wang Sandvik
Tone Solbakk
Øivind K. Foss