Media

Schjødt har en lang tradisjon i å bistå landets største mediebedrifter i alle typer saker som angår deres virksomhet, inkludert rådgivning og prosedyre i saker om ytringsfrihet, injurier, redaktøransvar, personvern, privatlivets fred, billedbruk samt markedsføring og reklame.

Vi har spesialkompetanse i medierett og Schjødts advokater har gjennom mange år prosedert en lang rekke mediesaker for Høyesterett. Vi bistår Norges største aktører innen avis, tv, radio, forlagsvirksomhet, PR og distribusjon av digitalt innhold gjennom nettmedier og andre nettverk. Videre gir vi råd til mediebedrifter ved kjøp, salg og utnyttelse av rettigheter, lisensiering, forvaltningsrettslige spørsmål, spørsmål om innsynsrett, referat- og billedforbud, forhandlinger og tvister.

Gruppen er ledende innen rådgivning og prosedyre i typiske saker for mediebedrifter, bl.a saker om ytringsfrihet, injurier og privatlivets fred.

Våre tjenester inkluderer:

  • Prosedyre for alle rettsinstanser
  • Rådgivning
  • Umiddelbar og fortløpende bistand ved pågående mediehendelser
  • Kjøp og salg av rettigheter
  • Bistand ved utnyttelse av rettigheter
  • Forhandlinger
  • Kurs og foredrag
               

Nyheter

Primærkontakter

Kaare M. Risung
Ole G. Klevan

Advokater

Dag Sigvart Kaada
Halvard Helle
Halvor Manshaus
Kaare M. Risung
Ole G. Klevan
Sigurd Holter Torp
Vidar Strømme
Anne-Marit Wang Sandvik
Tone Solbakk
Øivind K. Foss
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12