Miljø & Bioteknologi

Våre advokater arbeider i team med ulike spesialister for å kunne tilby life science-industrien juridisk rådgivning med tilstrekkelig bredde. Vi tilbyr rådgivning både innen immaterialrettslige spørsmål, men også innen selskapsrett, kommersielle forhold knyttet til marked og konkurranse og regulatoriske spørsmål. Våre klienter spenner fra store, innovative og globale farmasøytiske selskaper til lokale bedrifter i oppstartsfasen og spin-off selskaper fra universitetene.

Vi rådgir på områdene for farmasøytisk industri, helse- kosmetikkprodukter, medisinsk utstyr og lignende områder. Vårt team styrkes gjennom den særlige tekniske eller naturvitenskapelige bakgrunn som enkelte av våre advokater har.

Vi bistår våre klienter gjennom opprettelsen og utviklingen av deres forretning, fra råd om sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter i opptartsfasen, gjennom ulike former for samarbeid i utviklingsfasen. Våre advokater gir regelmessig råd om FoU-samarbeid, joint ventures og lisenser, investeringer i innovative selskaper og ideer, konkurranse og markedsrelaterte spørsmål, så vel som i tvister om patenter og varemerker og produktansvar.

Vi gir råd til farmasøytiske selskaper i forbindelse med klinisk testing og regulatoriske spørsmål ved markedsintroduksjon av nye farmasøytiske produkter og legemidler, og vi deltar ofte i større internasjonale team. Våre advokater har svært gode resultater fra patent- og varemerkeprosesser.

Våre tjenester inkluderer:

  • Håndtering av tvister om patenter og varemerker
  • FoU-samarbeid og joint ventures
  • Teknologioverføring og lisensiering
  • Forvaltning av immaterielle rettigheter
  • Regulatorisk rådgivning
  • Produktansvar
  • Rådgivning om markedsmessige og konkurranserettslige spørsmål
  • Bistand ved fusjoner og oppkjøp

               

Nyheter

Primærkontakter

Halvor Manshaus
Sigurd Holter Torp

Advokater

Sigurd Holter Torp
Tord Fondevik
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12