Offentlige anskaffelser

Våre spesialister på offentlige anskaffelser gir råd om alle deler av anskaffelsesregelverket. Vår omfattende kompetanse benyttes av klienter innen de fleste sektorer, og vi bistår både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Vi vektlegger operasjonell så vel som strategisk rådgiving.

Anskaffelsesregelverket er i konstant utvikling og blir av mange oppfattet som et komplekst og formalistisk regelverk. Vi har fokus på klientenes behov for konkret og løsningsorientert rådgivning – ikke bare knyttet til hva som er tillatt, men også hva som skal til for å sikre gode innkjøp.

Vi bistår blant annet oppdragsgivere med utforming av anskaffelsesstrategi, kvalitetssikring av anskaffelsesdokumenter og kontraktsutforming. Om ønskelig bistår vi også gjerne med praktisk gjennomføring av anskaffelsesprosesser. På leverandørsiden bistår vi tilsvarende med kvalitetssikring av tilbud.

Våre anskaffelseseksperter har omfattende erfaring med regelverket for både klassisk offentlig sektor, forsvars- og sikkerhetssektoren og ikke minst forsyningssektorene.

Virksomheter i forsyningssektorene anses generelt som mer konkurranseorienterte enn virksomheter i klassisk offentlig sektor, og er derfor underlagt et mindre detaljert regelverk. Våre advokater kjenner dette regelverket og praksis i forsyningssektorene godt, og vet hvordan fleksibiliteten kan utnyttes for å oppnå mest mulig effektive anskaffelser.

På bakgrunn av vår omfattende kompetanse innen fast eiendom og entreprise har vi også særlig erfaring med gjennomføring av konkurranser om store og komplekse bygge- og anleggsarbeider, herunder OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid).

Anskaffelsesregelverket legger også føringer for andre virksomhetsrelaterte beslutninger, for eksempel ved organisering av offentlig virksomhet (egenregi- og enerettsproblemstillinger), virksomhetsoverdragelser og privatiseringsprosesser. Vi hjelper våre klienter med å finne handlingsrommet.

Håndhevelse, det være seg for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller ved domstolene, utgjør en vesentlig del av vår rådgivning. Våre anskaffelseseksperter samarbeider i slike tilfeller med vår fremragende prosedyreavdeling, som anses som Norges ledende innenfor tvistebehandling. Dette innebærer blant annet at vi kan agere meget raskt dersom det er nødvendig for å håndtere klager og midlertidige forføyninger mv. . Schjødt har også erfaring med klage- og rettsprosesser for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og EFTA-domstolen.

Vi tilbyr spesialtilpassede foredrag/kurs/opplæring om anskaffelsesregelverket.Vi erfarer at det å gå gjennom anskaffelsesrettslige problemstillinger på generelt nivå er en svært god investering forut for en konkurranse, enten man er oppdragsgiver eller leverandør. 

Nyheter

Primærkontakter

David Særsten Brambani
Thomas Nordby

Advokater

David Særsten Brambani
Ole Christian Hyggen
Thomas Nordby
Runar Bråthen
Simen Hammersvik

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom