Olje & Gass

Schjødt har siden oppstarten av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel hatt en ledende posisjon innenfor olje & gass. Vi har vært involvert i en rekke av de største utbyggingsprosjektene, transaksjonene og tvistene på norsk sokkel. Som det eneste "top tier"-firma med eget kontor i Nordens oljehovedstad Stavanger, er vi unikt posisjonert til å bistå norske og utenlandske selskaper i oljeindustrien.

Schjødt er rangert som ledende på olje & gass og er i Chambers rangert i en egen elitedivisjon.

Gruppens advokater har en allsidig bakgrunn fra norske og internasjonale oljeselskap, myndighetene og Regjeringsadvokaten. Vi har noen av landets fremste advokater innenfor kjernedisiplinene petroleumsrett, EPC/fabrikasjonskontrakter, riggkontrakter, lisensoverdragelser, gassalg og petroleumsskatt. Schjødt har lenge hatt en ledende posisjon på tvisteløsning i petroleumssektoren. Vi har bl.a. representert ExxonMobil i norgeshistoriens mest omfattende rettssak ("Balder") og vi har bistått Talisman med tvisteløsning i Yme-prosjektet. Våre advokater har også vært involvert i en rekke betydelige tvister knyttet til gassalg, redeterminering, og ulike regulatoriske spørsmål. Schjødt har også opparbeidet en ledende posisjon på transaksjonsrådgivning til oljeselskaper (lisensoverdragelser etc.) og M&A innen oil service. Schjødt var eksempelvis arkitektene bak de fleste av Gassled-transaksjonene, og vi har de siste årene bistått i en rekke lisensoverdragelser. Vi bidrar jevnlig til fagets utvikling gjennom foredrag, artikler og bokprosjekter. Vi har bidratt til standardverket på norsk petroleumsrett og flere av gruppens advokater har den juridiske doktorgrad. Sammen med firmaets organisering som "one firm" og vår sterke kultur for lagarbeid, gjør dette oss rustet til å håndtere de mest komplekse oppdrag på en treffsikker og effektiv måte. Våre tjenester omfatter bl.a.:

 • Petroleumsrett, herunder forskriftsverket og Samarbeidsavtalen
 • Transaksjoner, herunder lisensoverdragelser 
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Fabrikasjonskontrakter, herunder løpende prosjektrådgivning og risikostyring
 • Subsea-kontrakter, herunder certepartier
 • Riggkontrakter
 • Gassalg og LNG
 • Salg av rigger og FPSO-er
 • Unit-avtaler
 • Tie-in avtaler og tredjepartsbruk
 • Petroleumsskatt
 • Avslutning og fjerning

Nyheter

Primærkontakter

Amund Bjøranger Tørum
Sverre B. Bjelland

Advokater

Amund Bjøranger Tørum
Christian Fredrik Michelet
Claus Severin Mørch
Dag Sigvart Kaada
David Gardner
Erik Titlestad Monsen
Erlend Brun Bakken
Geir Evenshaug
Helle Kjærstad
Henrik Aadnesen
Magnus Lütken
Nils Ludvig Dahl
Olav Kolstad
Peter Hiorth
Preben Willoch
Siv Sandvik
Stian S. Tennfjord
Sverre B. Bjelland
Thomas Nordby
Torkel Hope
Torkjel Kleppo Grøndalen
Trond Sollund
Viggo Bang-Hansen
Anders Lie Marnburg
Andreas A. Johansen
Antony Brook
Christopher Huitfeldt
Edvard Stulien
Erlend Leonhardsen
Hsu Mei O'Neill
Jo-Harald Færø
Jonas Bonne Øyri
June Snemyr
Katrine Jokstad Kvanvik
Maria Linn Riis
Marie Nesvik
Peter Tranvåg Skutvik
Reidar Espeland Mowatt
Simen Skaar L. Kristoffersen
Thomas Behné Ramsnes

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom