OPS-prosjekter

Større OPS-prosjekter krever koordinert rådgivning innenfor entreprise, fast eiendom, selskapsrett, finansiering og skatt. For å kunne møte behovet for bistand i OPS-prosjekter for infrastruktur og formålsbygg, har Schjødt samlet sin OPS-kompetanse i en egen tverrfaglig gruppe.

Formålsbygg
Schjødt har vært med som rådgiver på utførende-siden fra de  første OPS-skolene, "pilotene" Persbråten og Høybråten, og fram til  dagens mange prosjekter. Vi har bistått med anbuds/risikovurderinger, finansiering, avtaleutforming/forhandlinger og under drift, og ved salg av  OPS-selskapet. Schjødt har også bidratt til å utvikle de standardiserte konseptene / kontraktene som ofte brukes i nye prosjekter.

Kontaktpersoner:
Ditlef Thaulow, Simen Skaar L. Kristoffersen og Geir Sand 

Infrastruktur/samferdsel
Schjødt har, som eneste norske advokatfirma, hatt en sentral  rolle på utførende-siden i alle de tre infrastrukturprosjektene som har vært  gjennomført som OPS: Pilotprosjektet E18 (Øysand-Thamshavn), E18 (Lyngdal-Flekkefjord) og E18 (Grimstad-Kristiansand). Dette har gitt oss unik erfaring med utviklingen av vegvesenets "standard OPS-kontrakt" for  veiutbygginger, herunder driftsavtalen, hvordan disse forpliktelsene bør speiles i underkontraktene (back-to-back), og hvordan joint-ventures bør settes  opp for å ivareta interessene til de utførende og långiverne. Vi har også  erfaring med tvisteløsning i slike prosjekter, noe som har gitt oss innsikt i hvordan de ulike kontraktuelle reguleringene til syvende og sist kan slå ut. Vi  har også bistått med salg av slike OPS-selskap.

Kontaktpersoner: Simen Skaar L. Kristoffersen og Amund Bjøranger Tørum

Primærkontakter

Ditlef A. Thaulow
Geir Sand

Advokater

Amund Bjøranger Tørum
Simen Skaar L. Kristoffersen