OPS-prosjekter

Større OPS-prosjekter krever koordinert rådgivning innenfor entreprise, fast eiendom, selskapsrett, finansiering og skatt. For å kunne møte behovet for bistand i OPS-prosjekter for infrastruktur og formålsbygg, har Schjødt samlet sin OPS-kompetanse i en egen tverrfaglig gruppe.

Formålsbygg
Schjødt har vært med som rådgiver på utførende-siden fra de  første OPS-skolene, "pilotene" Persbråten og Høybråten, og fram til  dagens mange prosjekter. Vi har bistått med anbuds/risikovurderinger, finansiering, avtaleutforming/forhandlinger og under drift, og ved salg av  OPS-selskapet. Schjødt har også bidratt til å utvikle de standardiserte konseptene / kontraktene som ofte brukes i nye prosjekter.

Kontaktpersoner:
Ditlef Thaulow, Simen Skaar L. Kristoffersen og Geir Sand 

Infrastruktur/samferdsel
Schjødt har, som eneste norske advokatfirma, hatt en sentral  rolle på utførende-siden i alle de tre infrastrukturprosjektene som har vært  gjennomført som OPS: Pilotprosjektet E18 (Øysand-Thamshavn), E18 (Lyngdal-Flekkefjord) og E18 (Grimstad-Kristiansand). Dette har gitt oss unik erfaring med utviklingen av vegvesenets "standard OPS-kontrakt" for  veiutbygginger, herunder driftsavtalen, hvordan disse forpliktelsene bør speiles i underkontraktene (back-to-back), og hvordan joint-ventures bør settes  opp for å ivareta interessene til de utførende og långiverne. Vi har også  erfaring med tvisteløsning i slike prosjekter, noe som har gitt oss innsikt i hvordan de ulike kontraktuelle reguleringene til syvende og sist kan slå ut. Vi  har også bistått med salg av slike OPS-selskap.

Kontaktpersoner: Simen Skaar L. Kristoffersen og Amund Bjøranger Tørum

Primærkontakter

Ditlef A. Thaulow
Geir Sand

Advokater

Amund Bjøranger Tørum
Simen Skaar L. Kristoffersen
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12