Personvern

Ny teknologi og endringer i offentlig regulering betyr at det er viktig å være oppdatert. Digital transformasjon leder til vekst i data som registreres, prosesseres og deles. Med dagens nærmest grenseløse muligheter kan selskaper samle inn, oppbevare, lagre og benytte følsom informasjon om enkeltpersoner. De fleste større virksomheter behandler personopplysninger på en måte som innebærer krav til interne prosedyrer, avtaler, retningslinjer og nettsider. Digitalisering fører også til at norske selskaper i økende grad utveksler data med utenlandske virksomheter, enten som leverandør eller kunde, i konsernforhold, eller i forbindelse med transaksjoner. Dette reiser problemstillinger knyttet til reglene om behandling og overføring av personopplysninger.

Vårt ekspertteam gir råd til virksomheter når det gjelder den aller siste utviklingen innen personvernlovgivning. Vi bistår klienter med å opptre i henhold til reglene i personopplysningsloven og forberede tiltak for å sikre samsvar med personvernforordningen (GDPR). Vi utarbeider robuste kontroll- og sikkerhetsrutiner, samtykkemekanismer, personvernerklæringer og ansettelsesavtaler. Vi vurderer konsesjons- og meldeplikt og virksomheters behov for personvernombud. Videre gir vi råd når det gjelder alle former for dialog og tvister med myndighetene. Vi har omfattende erfaring med grenseoverskridende overføring av personopplysninger, både innen konsern eller knyttet til outsourcing og skylagring. Vi bistår med databehandleravtaler basert på EUs kontraktsstandarder, Privacy Shield-løsninger og bindende konsernregler.

Våre tjenester inkluderer:

 • Samsvarsvurderinger
 • Utarbeide interne kontroll- og sikkerhetsrutiner
 • Rådgivning knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Utforming av databehandleravtaler
 • Utarbeide personvernerklæringer
 • Personvernombud
 • Rådgivning om bruk av cookies (informasjonskapsler)
 • Utarbeide personvernklausuler i IT-kontrakter
 • Utforming av samtykkemekanismer
 • Rådgivning knyttet til konsesjoner og meldinger til Datatilsynet
 • Utarbeide retningslinjer for ansattes bruk av smarttelefon, e-post mv.
 • Bistand i forbindelse med arbeidsgivers innsyn i e-post og bevissikring
 • Utforming av personvernklausuler i arbeidsavtaler
 • Rådgivning knyttet til eksport/import av personopplysninger (EUs standardavtaler, Privacy Shield, bindende konsernregler mv.)
 • Utforming av strategi for skylagring, outsourcing og bruk av tjenesteleverandører

Nyheter

Primærkontakter

Eva Jarbekk
Jeppe Songe-Møller
Kaare M. Risung

Advokater

Eva Jarbekk
Halvor Manshaus
Jeppe Songe-Møller
Kaare M. Risung
Anne-Marit Wang Sandvik
Inge Kristian Brodersen
Øivind K. Foss
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12