Private Equity & Venture Capital

Schjødt er markedsledende i Norge innenfor Private Equity og Venture Capital. Ingen andre norske advokatfirmaer har de siste årene bistått i flere transaksjoner i dette segmentet. Vi bistår norske, nordiske og internasjonale fond og rådgivningsmiljøer i forbindelse med både norske og internasjonale investeringer og salg, og tilbyr rådgivning gjennom hele livssyklusen av en investering.

Våre tjenester omfatter notert og unotert M&A, oppkjøpsfinansiering av M&A-transaksjoner, insentivstrukturer, MBOs, børsnoteringer, due diligence, regulatoriske råd og offentligrettslige tillatelser. Vi tilbyr også rådgivning i forbindelse med norske og utenlandske fondsetableringer, der vi representerer både rådgivere/forvaltere og investorer.

Som en del av våre tjenester til Private Equity og Venture Capital-miljøene bistår vi porteføljeselskaper i deres daglige aktiviteter, herunder med råd om rettighetsbeskyttelse, selskapsrett, kommersielle kontrakter og forhandlinger, arbeidsrett, offentligrettslige forhold, skatt, osv.

Vi rangeres jevnlig i internasjonale advokatrangeringer som ett av de ledende advokatfirmaene i Norge innen Private Equity og Venture capital. 

               

Nyheter

Primærkontakter

Einar Caspersen
Knut Smith-Erichsen

Advokater

Andreas Lowzow
Egil Willumsen
Einar Caspersen
Jon Kristian Sjåtil
Knut Smith-Erichsen
Morten Foros Krohnstad
Odd Erik Johansen
Preben Willoch
Robert Romansky
Sindre Søndenå Andersen
Thomas Aanmoen
Viggo Bang-Hansen
Birgit Midtbust
Harald Blaauw
Sofia Wold