Prosedyre & Voldgift

Schjødt har lang tradisjon innen prosedyre og alternativ tvisteløsning. Våre oppdrag omfatter alle typer saker for ordinære domstoler, internasjonale domstoler og voldgift. Vi er et av advokatfirmaene i Norge med flest advokater med møterett for Høyesterett. Prosedyreadvokatene bistår også våre klienter i forhandlinger og rettslig og utenrettslig mekling. I tillegg yter vi strafferettslig bistand til forretningsdrivende.

Vi tilbyr spesialisert juridisk kompetanse og rådgivning innen alle typer tvisteløsning og på tvers av firmaets øvrige fagområder. Vi anser prosedyre som et eget fagfelt som krever kunnskap, innsikt og erfaring i å håndtere teamarbeid og hjelpemidler for en effektiv og troverdig kommunikasjon med retten. Våre prosedyreadvokater kombinerer bred erfaring og innsikt innen prosedyre med solid forretningsforståelse. Prosedyreadvokatene arbeider tett sammen med advokater fra de øvrige faggruppene der det nødvendig for å gi våre klienter best mulig bistand i sakene.

I Norge har vi omfattende erfaring med store og komplekse rettssaker, samt at vi bistår våre klienter i forhandlinger og meklingsoppdrag. Schjødt har både prosedert den lengste rettssaken i Norges historie (Baldersaken, 20 måneder i retten), og den saken med størst tvistesum i Norges historie (Rederiskattesaken kr.21 mrd).

Våre prosedyreadvokater har også bred erfaring fra oppdrag med internasjonal tilknytning, og bistår regelmessig norske og utenlandske klienter i grenseoverskridende tvister, internasjonale voldgiftssaker og saker for internasjonale domstoler og klageorganer. Som kjent har en stor andel norsk lovgivning sin opprinnelse gjennom EØS-avtalen - denne lovgivning har avgjørende betydning for norske bedrifter på en rekke sentrale områder. I tillegg bistår vi norske og internasjonale forretningsdrivende med straffesaker i og utenfor domstolene. Oppdragene omfatter blant annet bistand i forbindelse med anklager om korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet som datakriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på verdipapirlovgivning og konkurranserett. Vi har en egen granskningsenhet for å bistå i slike saker.

Schjødt rangeres som ledende i Norge innen prosedyre og tvisteløsning i alle nasjonale og internasjonale rangeringer, herunder Chambers & Partners, Legal 500 og PLC.

Vi kan blant annet tilby:

  • Forhandlinger og rettsmekling
  • Prosedyre for ordinære domstoler i alle instanser
  • Prosedyre for nasjonale og internasjonale voldgiftsdomstoler etter institusjonelle regler ogad hocregler
  • Prosedyre for internasjonale domstoler og klageorganer
  • Oppdrag som voldgiftsdommere
  • Forsvareroppdrag i forbindelse med økonomisk kriminalitet og samfunnsansvar

Nyheter

Primærkontakter

Sigurd Holter Torp
Vidar Strømme

Advokater

Amund Bjøranger Tørum
Christian Fredrik Michelet
David Gardner
David Særsten Brambani
Erik Titlestad Monsen
Erlend W. Holstrøm
Hallvard Gilje Aarseth
Halvard Helle
Halvor Manshaus
Helle Kjærstad
Hugo P. Matre
Jarbjørg Grøtte
Kamilla Silseth
Magnus Lütken
Ole Christian Hyggen
Per M. Ristvedt
Peter Bugge Hjorth
Sigurd Holter Torp
Svein-Dag Karlstad
Sven Eriksrud
Thomas Horn
Thomas Nordby
Trond Sollund
Vidar Strømme
Anders Ødegård
Andreas A. Johansen
Andreas F. Busch
Antony Brook
Camilla Linnes
Christopher Huitfeldt
Christopher Thue Jerving
Edvard Stulien
Erlend Leonhardsen
Even Flom-Grundstrøm
Harald Blaauw
Hsu Mei O'Neill
Jan Magne Isaksen
Jana Johnsen
Jon Ceccaroli Syvertsen
Josefin Engström
Kamilla Gade
Katrine Jokstad Kvanvik
Maria Linn Riis
Marie Nesvik
Marthe Stømner Smestad
Michael F. Decker
Neila Cheeks
Reidar Espeland Mowatt
Runar Bråthen
Severin Slottemo Lyngstad
Simen Hammersvik
Thomas Hagen
Tone Solbakk
Tore Fjørtoft
Trine Skjelstad Jensen
Øivind K. Foss
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12