Rådgivning

Kjernen i et hvert ledende forretningsadvokatfirma er kvaliteten på deres løpende rådgivning til klienter. Evnen til å kombinere juridisk spisskompetanse med forretningsforståelse og et høyt servicenivå er avgjørende. Selv om større selskaper har egne juridiske avdelinger, opplever vi at våre klienter forventer og verdsetter veiledning, uavhengige vurderinger og en juridisk samarbeidspartner som leverer faglige råd og løsninger av fremste kvalitet.

En rekke selskaper har en målsetting om å være selvforsynte når det gjelder løpende juridiske problemstillinger eller baserer seg på gode rutiner, dokumentmaler og standarder og egen erfaring for å håndtere juridisk risiko knyttet til tilsynelatende enkle kontrakter, finansielle forhold, beskyttelse av verdier, eierskapstyring og ledelse, konserninterne transaksjoner og regulatoriske rammer for næringen eller selskapet.

Utallige erfaringer viser at mangel på spisskompetanse fra uavhengige juridiske rådgivere kan føre til unødvendige og kostbare problemer, eventuelt tvister eller tap, noe som kan svekke lønnsomhet og i verste fall få alvorlige følger for virksomheten. God juridisk risikostyring er en forutsetning for gode beslutninger som i sin tur fører til suksess for bedriften.

Schjødt har en meget høy standing og markedsposisjon så vel innen fusjon og oppkjøp som tvisteløsning, herunder prosedyre. Vi har imidlertid valgt å ha like sterk fokus og ytterligere å forsterke vår kompetanse, erfaring og kapasitet innen selskapsrådgivning. Våre advokater må kombinere evnen til å foreta en helhetlig evaluering av klientens forretningsmessige og juridiske risiko med behovet for å trekke inn spesialister etter behov. Eksempler kan være bransjespesifikk lovgivning, rettighetsbeskyttelse (IP) eller komplekse kontrakter. For mange av våre klienter er vi strategiske rådgivere, ikke bare juridiske rådgivere.

Noen ganger møter våre klienter ekstraordinære juridiske utfordringer, eksempelvis i forbindelse med kompleks og uprøvd lovgivning eller situasjoner der vi som rådgivere mener gjeldende rettstolkning eller kjennelser kan utfordres. Schjødt har etablert en egen utredningsgruppe som kan tre inn for å bistå klientansvarlig advokat og klienten der det er behov for banebrytende juridiske analyser, særlig komplekse eller omfattende juridiske betenkninger eller rett og slett en sparring partner i søken etter gode løsninger. Utredningsgruppen omfatter flere av våre mest spesialiserte advokater med tung akademisk og vitenskapelig bakgrunn.

Nyheter

Seminarer

Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12