Restrukturering & Insolvens

Vårt restrukturerings- og insolvensteam er en spesialisert gruppe med særlig fokus på restrukturering av selskaper, transaksjoner før og etter konkurs, gjeldsforhandlinger, bistand til kreditorer, rådgivning knyttet til styreansvar og risikohåndtering ved finansielle problemer. Ved behov for midlertidig finansiering bistår vi med struktur for sikkerhetsstillelse utover eksisterende pantesikkerheter.

Vi representerer jevnlig aktører innen finanssektoren, slik som ledende banker og finansinstitusjoner i de nordiske landene, forvaltningsselskaper og investeringsfond. Med lang erfaring innen olje- og gassvirksomhet, entreprise, kapital- og verdipapirmarkedet, handel, industri, eiendom, shipping, seismikk, havbruk og fiskeri vil bistand fra Schjødt sikre nødvendig spisskompetanse i krisehåndtering av insolvensrelaterte situasjoner.  

Schjødts restruktureringsarbeid vil ta utgangspunkt i en finansiell og operasjonell analyse, der pantesikkerheter, kreditorposisjoner og kritiske faktorer for videre virksomhet danner bakteppet for de handlingsalternativ som vi sammen med klienten identifiserer som relevante. Vår bistand vil ta sikte på å følge prosjektet til en endelig avslutning - der situasjonen igjen blir håndterbar i et lengre perspektiv.   Vi bistår våre klienter med en rekke tjenester, fra uformelle diskusjoner til restrukturering av multinasjonale konsern, slik som:
  • Bistå selskaper, pantekreditorer, obligasjonseiere, leverandører, kunder eller andre ordinære kreditorer i krisesituasjoner
  • Restrukturering av selskaper og bedrifter basert på juridiske, operative og økonomiske vurderinger
  • Gjennomføre transaksjoner med kriserammede selskaper før eller etter konkurs og/eller ved gjeldsforhandlinger
  • Håndtere transaksjoner, krav og mellomværende med konkursbo, herunder krav om tilbakeholdsrett og separatistrett til fortrengsel for konkursboets beslag av eiendeler
  • Håndheve panterettigheter, forfølge midlertidig sikring og arrest
  • Arrest i skip og håndtering av tvangssalg og transaksjoner i shippingsektoren
               

Nyheter

Primærkontakter

Erling Ueland
Johan Henrik Nossum

Advokater

Erling Ueland
Johan Henrik Nossum
Jon Kristian Sjåtil
Kamilla Silseth
Nils Ludvig Dahl
Peter Bugge Hjorth
Siv Sandvik
Harald Blaauw
Maria I. Kopsova
Morten Platou
Vegard André Fiskerstrand
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12