Restrukturering innen Olje & Gass, Shipping & Offshore

Oljebransjen står overfor en periode med strukturelle endringer der illikviditet og finansielle problemer vil kunne være den utløsende faktoren for små og mellomstore virksomheter. Schjødts særskilte gruppe for restrukturering innen Olje & Gass, Offshore & Shipping kobler kjernedisiplinene for bransjen med insolvensrettslig ekspertise. Schjødt har siden oppstarten av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel hatt en ledende posisjon innenfor olje og gass. Vi har landets fremste ekspertise innen offshore og shipping og er av Legal 500 rangert som Tier 1 innenfor restrukturering og corporate recovery. Legal 500 har i sin begrunnelse særlig fremhevet vårt arbeid med restruktureringsprosjekter av olje- og gassrelaterte virksomheter.

Restruktureringsprosesser forutsetter en grunnleggende vurdering av finansielle forpliktelser, tilgjengelig likviditet, operasjonelle parametere og forventet kontantstrøm. I tillegg vil myndigheter, långivere, kontraktsparter, konkurrenter, ansatte og aksjonærer alle være relevante når styret og ledelsen sammen med sentrale "stakeholdere" skal søke å redde virksomheten. Restrukturering innen olje og gass, oljeservice og shipping krever derfor særskilt og spesialisert bransjekunnskap.

Schjødt er rangert som ledende på olje og gass og er i Chambers rangert i en egen elitedivisjon. Vi har noen av landets fremste advokater innenfor kjernedisiplinene petroleumsrett, EPC/fabrikasjonskontrakter, riggkontrakter, lisensoverdragelser, gassalg og petroleumsskatt. Schjødt har også opparbeidet en ledende posisjon på transaksjonsrådgivning til oljeselskaper (lisensoverdragelser etc.) og M&A innen oljeservice. Schjødt var arkitektene bak de fleste av Gassled-transaksjonene, og vi har de siste fem årene bistått i flere lisensoverdragelser enn noe annet norsk advokatfirma. Schjødt har lang erfaring i å bistå norske og utenlandske eiere, verft og finansinstitusjoner innen skipsfinansiering, skipsbygging skipskonstruksjon, skipskonvertering samt FPSOer, offshore-plattformer og sjørett. 

Schjødts advokater har markedets beste kompetanse innenfor området. Vi vil sammen med klienten identifisere handlingsalternativer hva enten det er for virksomheten selv eller for kreditorer, og følge prosjektet til en endelig avslutning - der situasjonen igjen blir håndterbar i et lengre perspektiv. Sitat fra Legal500:  Top Tier Firm; Advokatfirmaet Schjødt AS provides 'effective advice' to debtor clients in the oil and gas sector. The 'client-focused' Johan Henrik Nossum is the key figure. 'Well-connected and knowledgeable' banking expert Siv Sandvik joined from Bull & Co Advokatfirma AS

               

Primærkontakter

Erling Ueland
Johan Henrik Nossum