Shipping & Offshore

Våre advokater innen shipping og offshore bistår med juridisk rådgivning til norske og utenlandske eiere, verft og finansinstitusjoner innen skipsfinansiering, skipsbygging og sjørett.

  • Finans: Rådgivning og bistand i forbindelse med finansiering av komplekse transaksjoner av høy verdi, og ofte av internasjonal karakter
  • Skipsbygging: Utarbeide og gi råd i forbindelse med vilkår og betingelser for skipsbyggings- og skipsdesignavtaler samt bistå våre klienter (eiere, verft og skipskonstruktører) i forhandlinger knyttet til slike avtaler. Rådgivning og bistand ved bygge og langtidsfiansiering for alle slags skips- og offshorestrukturer. Forhandle om og utarbeide finansieringsdokumenter samt utføre all nødvendig juridisk due diligence knyttet til den aktuelle skipsbyggingsavtalen og refusjonsgarantier. Bistand i forbindelse med tvister for ordinære domstoler og voldgift i saker vedrørende skipsbygging, skipskonstruksjon, skipskonvertering samt FPSOer og offshore-plattformer.
  • Sjørett: Håndtere ulykker inkludert kollisjoner og andre ulykker til sjøs, berging og alle andre internasjonale hendelser.
  • Fusjoner og oppkjøp: Alle aspekter av M&A, fra avtaleforhold og regulatoriske avklaringer til skatt og finansiering.
  • Kommersielt: Rådgivning i forbindelse med alle former for shippingkontrakter, befraktningsavtaler, pool-avtaler og konossement. Bred erfaring med salg og kjøp av alle typer fartøy og knyttet til strukturering, selskapsstiftelse, beskatning, forsikring, flagging og bemanning.

Nyheter

Primærkontakter

Henrik Aadnesen
Nils Ludvig Dahl

Advokater

Amund Bjøranger Tørum
Anders Gullåsen
Christian Fredrik Michelet
Claus Severin Mørch
Erlend Brun Bakken
Geir Evenshaug
Helle Kjærstad
Henrik Aadnesen
Per M. Ristvedt
Preben Willoch
Stian S. Tennfjord
Sverre B. Bjelland
Torkjel Kleppo Grøndalen
Anders Lie Marnburg
Andreas A. Johansen
Edvard Stulien
Emil Algaard
Erlend Leonhardsen
Hsu Mei O'Neill
Jonas Bonne Øyri
Katrin Niebuhr
Katrine Jokstad Kvanvik
Marie Nesvik
Neila Cheeks
Rebecca Lund Nakkim
Reidar Espeland Mowatt
Simen Skaar L. Kristoffersen