Skatt

Schjødt kombinerer førsteklasses rådgivning med bred kommersiell forståelse. Våre spesialister gir råd til norske og internasjonale selskaper og investorer, med særlig vekt på strategisk skatteplanlegging, grenseoverskridende forhold, transaksjonsstruktur og endringer i selskapsstrukturer. Vi kan vise til svært gode resultater i skattetvister, inkludert banebrytende høyesterettsavgjørelser.

Vi har bygget vår praksis rundt behovene til våre klienter, og gir råd til norske og utenlandske selskaper som etablerer seg eller driver virksomhet i Norge, herunder energi- og offshoreindustri, farmasi, teknologi, eiendom, handel og utvinningsindustri. Vi har en betydelig markedsandel av rådgivning til multinasjonale investorer, inkludert private equity og venture capital. Schjødt er et av svært få advokatfirmaer som kan tilby spesialisert rådgivning innen petroleumsbeskatning. Våre spesialister samarbeider tett med våre andre avdelinger, som fast eiendom, M&A og prosedyre.

Våre tjenester omfatter:

 • Strategisk planlegging og utforming av optimal skattestruktur
 • Salg, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, børsnoteringer og refinansiering av selskaper
 • Kartlegging av regnskaps- og egenkapitaleffekter ved transaksjoner
 • Generell og spesialisert selskapsskatt, herunder petroleums- og rederibeskatning
 • Internprising
 • Nasjonal og internasjonal personbeskatning
 • Ansattes godtgjørelse og insentivordninger
 • Generasjonsskrifte og arveplanlegging
 • Merverdiavgift
 • Toll, internasjonal handel og særavgifter
 • Bokettersyn og ligningstvister
 • Prosedyre for domstolene

Nyheter

Primærkontakter

Cecilie Amdahl
Morten Sandli

Advokater

Cecilie Amdahl
Hugo P. Matre
Morten Sandli
Peter Hiorth
Trond Larsen
André Wilhelm Stuhr
Camilla Linnes
Christine Buer
Jana Johnsen
Jostein Tobiassen
Oddleif Torvik