Skatt

Schjødt kombinerer førsteklasses rådgivning med bred kommersiell forståelse. Våre spesialister gir råd til norske og internasjonale selskaper og investorer, med særlig vekt på strategisk skatteplanlegging, grenseoverskridende forhold, transaksjonsstruktur og endringer i selskapsstrukturer. Vi kan vise til svært gode resultater i skattetvister, inkludert banebrytende høyesterettsavgjørelser.

Vi har bygget vår praksis rundt behovene til våre klienter, og gir råd til norske og utenlandske selskaper som etablerer seg eller driver virksomhet i Norge, herunder energi- og offshoreindustri, farmasi, teknologi, eiendom, handel og utvinningsindustri. Vi har en betydelig markedsandel av rådgivning til multinasjonale investorer, inkludert private equity og venture capital. Schjødt er et av svært få advokatfirmaer som kan tilby spesialisert rådgivning innen petroleumsbeskatning. Våre spesialister samarbeider tett med våre andre avdelinger, som fast eiendom, M&A og prosedyre.

Våre tjenester omfatter:

 • Strategisk planlegging og utforming av optimal skattestruktur
 • Salg, oppkjøp, fusjoner, fisjoner, børsnoteringer og refinansiering av selskaper
 • Kartlegging av regnskaps- og egenkapitaleffekter ved transaksjoner
 • Generell og spesialisert selskapsskatt, herunder petroleums- og rederibeskatning
 • Internprising
 • Nasjonal og internasjonal personbeskatning
 • Ansattes godtgjørelse og insentivordninger
 • Generasjonsskrifte og arveplanlegging
 • Merverdiavgift
 • Toll, internasjonal handel og særavgifter
 • Bokettersyn og ligningstvister
 • Prosedyre for domstolene

Nyheter

Primærkontakter

Cecilie Amdahl
Morten Sandli

Advokater

Cecilie Amdahl
Hugo P. Matre
Morten Sandli
Peter Hiorth
Trond Larsen
André Wilhelm Stuhr
Camilla Linnes
Christine Buer
Jana Johnsen
Jostein Tobiassen
Morten Platou
Oddleif Torvik
Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12