Transaksjoner

Ett av de to firmaene som i 1968 fusjonerte for å skape dagens Schjødt, var et spesialisert forretningsadvokatfirma som siden 1920 hadde vært rådgiver for utenlandske konsern som etablerte eller kjøpte opp selskaper i Norge. Vi har siden kontinuerlig styrket vår ekspertise og markedsposisjon og er i dag blant de aller største juridiske transaksjonsfirmaene i Norge. Dette illustreres ved at vi de ti siste årene har vært rådgiver ved flere oppkjøp og fusjoner enn noe annet advokatfirma i Norge.

Schjødt har alltid vært en ledende transaksjonsjuridisk rådgiver, med en særlig sterk markedsposisjon blant utenlandske aktører med investeringer i Norge. I løpet av de siste årene har firmaets standing og markedsandel vist en oppsiktsvekkende videreutvikling både hva gjelder kompetanse og markedsposisjon. 

Schjødt har oppnådd sterk økonomisk vekst de siste årene. Dette som et resultat av vår langsiktige strategiske investering i kompetanse, systemer, internasjonalisering og en kontinuerlig utvikling i vår prosjektstyring på vegne av våre klienter. Vi har en imponerende merittliste og opplever meget høy klienttilfredsstillelse.

Gjennom en balansert kombinasjon av interne opptak og eksterne rekruttering har vi utviklet det vi mener er bransjens sterkeste partnergruppe innen fagfeltet, der vår ekstern rekruttering har vært målrettet mot visse bransjer eller spesialområder. Et eksempel er olje og gass-sektoren, herunder oljeservice, der vi er det ledende transaksjonsfirma i Norge og det eneste av de største firmaene med kontor i Stavanger. På denne måten sørger vi for at globale og nasjonale klienter kan forholde seg til advokater som har innsikt i deres næring og tung spesialkompetanse.

Transaksjoner blir stadig mer komplekse, med behov for innovative løsninger vedrørende finansiering, selskapsstrukturer og skattemessig optimalisering samt en proaktiv holdning til antatte regulatoriske begrensninger og konsekvenser. I flere nylige transaksjoner har Schjødt designet løsninger som har etablert nye bransjestandarder eller regulatoriske standarder, blant annet som følge av utfordrende, men konstruktive forhandlinger med relevante myndigheter.

En stadig økende andel fusjoner og oppkjøp involverer flere jurisdiksjoner. Schjødts internasjonalt orienterte team sikrer klienten nødvendig spisskompetanse, erfaring og engasjement for å takle slike utfordringer. Vi har et tett samarbeid med ledende advokatfirmaer i alle verdensdeler.

En kjent utfordring er perioden etter at dealen er sluttført og integrerings- og implementeringsprossen påbegynner. Sammen med vårt rådgivningsteam har vi omfattende erfaring med denne "post-merger integration"-fasen, og bistår klienter i kortere eller lengre perioder blant annet med å få på plass planlagte strukturer, corporate governance-implementering, arbeidsrett og ledelsesspørsmål, samt rådgivning knyttet til rettighetsbeskyttelse, avtaleverk og kritiske kontrakter og teknologi-integrering.

               

Nyheter

Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12