Tvisteløsning

Firmaet bærer navnet til Annæus Schjødt (1888-1972), som var en av etterkrigstidens sentrale prosedyreadvokater. Vi har videreutviklet denne spesialiseringen gjennom mange tiår og fremstår i dag som en av de fremste aktører innen prosedyre og voldgift. Vi har en fremragende "track record" i alle rettsinstanser, inkludert EU- og EØS-domstolene. Våre resultater oppnås gjennom juridisk spisskompetanse, innovasjon og en strategi for tvisteløsning som vi ubeskjedent mener er ledende i Norge.

Våre oppdrag omfatter alle typer saker for ordinære domstoler, internasjonale domstoler og voldgift. Vi er et av advokatfirmaene i Norge med flest advokater med møterett for Høyesterett og i særklasse flest sivile saker for Høyesterett.

I Norge har vi omfattende erfaring med store og komplekse rettssaker, samt at vi bistår våre klienter i forhandlinger og meklingsoppdrag. Prosedyreadvokatene har også bred erfaring fra oppdrag med internasjonal tilknytning, og bistår regelmessig norske og utenlandske klienter i grenseoverskridende tvister, internasjonale voldgiftssaker og saker for internasjonale domstoler og klageorganer.

I tillegg til bred erfaring med konkrete saker, har våre prosedyreadvokater erfaring fra lovutvalg og rettspolitisk arbeid, samt veiledning og undervisning for studenter ved de juridiske fakultetene. Firmaets prosedyreadvokater bidrar også med artikler og faglig litteratur.

Nyheter

Primærkontakter

Halvor Manshaus
Sigurd Holter Torp

Advokater

Amund Bjøranger Tørum
Christopher Huitfeldt
David Særsten Brambani
Erlend W. Holstrøm
Hallvard Gilje Aarseth
Halvard Helle
Halvor Manshaus
Hugo Berg Otterlei
Hugo P. Matre
Kamilla Silseth
Ole Christian Hyggen
Per M. Ristvedt
Sigurd Holter Torp
Svein-Dag Karlstad
Sven Eriksrud
Thomas Horn
Thomas Nordby
Trond Sollund
Anders Ødegård
Andreas A. Johansen
Andreas F. Busch
Christopher Thue Jerving
Edvard Stulien
Erlend Leonhardsen
Jan Magne Isaksen
Jana Johnsen
Josefin Engström
Maria Linn Riis
Marie Nesvik
Marte Kapstad Roen
Marthe Stømner Smestad
Runar Bråthen
Simen Hammersvik
Thomas Hagen
Tone Solbakk
Trine Skjelstad Jensen
Øivind K. Foss