Ledelse

Erling Ueland, Managing Partner
erue@schjodt.no
Tel: +47 23 01 18 35
Mob: +47 916 28 055

Svein Olav Lien, CFO
svli@schjodt.no
Tel: +47 23 01 18 51
Mob: +47 917 89 525

Nina C. Werner, Administrasjonssjef
niwe@schjodt.no
Tel: +47 23 01 15 21
Mob: +47 959 19 383

Styret
Olav Kolstad (Styreleder)
Amund Bjøranger Tørum
Christian Fredrik Michelet
Einar Caspersen
Henrik Aadnesen
Thomas A. Dale
Trond Sollund
Camilla Skøie Mørkve (vara partner)
Amalie Skar (ansatterepresentant - juristene)
Mette Hustoft (ansatterepresentant - stab)
Hannah Advocaat Lund (vara ansatterepresentant - juristene)
Hanne Worsøe Garnes (vara ansatterepresentant - stab)