Presse

Schjødt har et godt og profesjonelt forhold til pressen. Som firma og samfunnsaktør anser vi det viktig å ha en åpen kommunikasjon om forhold som er relevante for bransjen. Vi har naturligvis taushetsplikt når det gjelder forhold som vedrører våre klienter.

KONTAKTPERSONER FOR MEDIA:

Per M. Ristvedt, Partner
pmr@schjodt.no
Tel: +47 23 01 15 78
Mob: +47 950 21 119

Olav Kolstad, Styreleder
olko@schjodt.no                   
Tel: +47 23 01 19 23
Mob: +47 478 71 010 

PRESSEBILDER:

Ved ønske om pressebilder av ansatte, kontakt markedsavdelingen@schjodt.no