André Wilhelm Stuhr

André Wilhelm Stuhr

Advokatfullmektig

André arbeider i vår skattegruppe.

Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen skatterett, selskapsrett, arbeidsrett og konflikthåndtering. Han skrev masteroppgave om skattyters innsynsrett i taushetsbelagte sammenligningskontrakter i internprisingssaker.

Under studiet hadde han traineeopphold i flere større advokatfirmaer, og han har arbeidet som kollokvieveileder ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. André har også en bachelorgrad i kommunikasjon fra Edith Cowan University i Australia.

Info

E-post:
anws@schjodt.no
M:
+47 958 47 447
T:
+47 23 01 16 53
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018

Bachelor i kommunikasjon, Edith Cowan University, Australia, 2008

Kompetanseområder