Andreas Lowzow

Andreas Lowzow

Partner

Andreas arbeider primært med kapitalforvaltning, herunder fondsetableringer, strukturering, rammevilkår, ESG, compliance og family office.

Andreas har bred erfaring med etablering og strukturering av ulike typer kapitalforvaltningsmiljøer, fond og strukturer (PE, VC, infrastruktur, hedgefond, ko-investeringer mv.). Han har også utstrakt erfaring med regulatoriske rammevilkår og compliance, både ved etablering og løpende virksomhet. Som et ledd i dette har han også jobbet mye med «Environmental, social and governance» (ESG) forhold, blant annet utforming og vurdering av avtaleforpliktelser, policies, løpende oppfølgning og ESG undersøkelser.

Han har tidligere jobbet i Advokatfirmaet BAHR, og har i en periode vært utleid som støtte til compliancefunksjonen i Sector Fund Services.

Andreas er omtalt som "fund expert" av Legal 500. 

Publikasjoner

 "Ny alderspensjon – En rettslig fremstilling og rettspolitisk vurdering", Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2010"

Info

E-post:
andl@schjodt.no
M:
+47 928 82 422
T:
+47 23 01 15 40
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2009