Andreas Lowzow

Andreas Lowzow

Partner, Oslo Last ned vCard

Andreas arbeider primært med kapitalforvaltning, herunder fondsetableringer, strukturering, rammevilkår, ESG, compliance og family office.

Andreas har bred erfaring med etablering og strukturering av ulike typer kapitalforvaltningsmiljøer, fond og strukturer (PE, VC, infrastruktur, hedgefond, ko-investeringer mv.). Han har også utstrakt erfaring med regulatoriske rammevilkår og compliance, både ved etablering og løpende virksomhet. Som et ledd i dette har han også jobbet mye med «Environmental, social and governance» (ESG) forhold, blant annet utforming og vurdering av avtaleforpliktelser, policies, løpende oppfølgning og ESG undersøkelser.

Han har tidligere jobbet i Advokatfirmaet BAHR, og har i en periode vært utleid som støtte til compliancefunksjonen i Sector Fund Services.

Andreas er omtalt som "fund expert" av Legal 500. 

Publikasjoner

  • "Norway: Public Investment Funds 2019", International Comparative Legal Guide to: Public Investment Funds 2019
  • "Ny alderspensjon – En rettslig fremstilling og rettspolitisk vurdering", Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2010

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom