Anette Øvrehus

Anette Øvrehus

Advokatfullmektig

Anette bistår norske og utenlandske virksomheter innen olje- og gassindustrien med alle former for rådgivning innenfor arbeidsrettslige problemstillinger, slik som utarbeidelse og vurdering av ansettelsesavtaler, virksomhetsoverdragelse og innleid arbeidskraft. Anette har spisskompetanse innen personvernrettslige problemstillinger i arbeidsforhold.

Anette ble uteksaminert ved universitetet i Bergen våren 2017, med spesialisering innen kollektiv og individuell arbeidsrett, konkurranserett og skatterett. Anette mottok Norges Juristforbunds mastergradsstipend for hennes masteroppgave ”Kameraovervåking på arbeidsplasser. Regelverk som tilstrekkelig ivaretar arbeidstakers krav på personvern?”.

Før hun kom til Schjødt jobbet hun som Legal Counsel hos SKAGEN Fondene i Stavanger. Der jobbet hun blant annet med verdipapirrett, compliance, arbeidsrett, kontrakter, hvitvasking og implementering av GDPR. Anette har god erfaring med behandling av personopplysninger på ansatte og kunder.

Info

E-post:
anov@schjodt.no
M:
+47 412 55 780
T:
+47 51 91 88 25
Kontor:
Stavanger
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017

Kompetanseområder