Birte Berg

Birte Berg

Senioradvokat

Birte har bred erfaring knyttet til de regulatoriske kravene til foretak under tilsyn, inkludert verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

Birte begynte i Schjødt i 2014. Hun kom fra stillingen som seniorrådgiver i avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet, hvor hun har arbeidet i over fem år.

Hun var fagansvarlig i seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur, med ansvar for organisering av verdipapirforetak, kravene til foretakenes styre, ledelse og compliance og ansattes egenhandel mv., og har stått sentralt i forvaltning og utvikling av regler og praksis på dette feltet de siste årene.

Videre hadde hun et særskilt ansvar for saker knyttet til hvitvaskingsregelverket og godtgjørelsesordninger innenfor verdipapirområdet.
Birte har også deltatt på en rekke stedlige tilsyn, med forberedelser, gjennomføring og oppfølging i etterkant. 

NØKKELKOMPETANSE

 • Organisering og drift av verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, finansinstitusjoner
 • Konsesjonssøknader, endringer i aksjonærstruktur mv.
 • Forberedelse for og håndtering av stedlig tilsyn
 • Hvitvaskingsregler
 • Regler for egenhandel og godtgjørelse
 • Børsnoterte selskapers informasjonsplikt og atferdsregler for aktører på kapitalmarkedet
 • Prospektkrav og prospektutarbeidelse
 • Finansregulatorisk, Kapitalmarkeder og
  Fusjoner & Oppkjøp (M&A).

PUBLIKASJONER

 • Tilsyn med verdipapirmarkedet - forelesning for AFA-studiet ved Norges Handelshøyskole 2014
 • Børsnoterte selskapers løpende informasjonsplikt - masteroppgave ved Universitetet i Bergen 2009

Info

E-post:
bibe@schjodt.no
M:
+47 901 62 377
T:
+47 23 01 19 57
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2009

Certificate in International Financial Law, Queen Mary University of London, 2009