Birte Berg

Birte Berg

Senioradvokat, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Birte er spesialisert innen verdipapirrett og de regulatoriske kravene til foretak under tilsyn, inkludert verdipapirforetak, banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

Birte begynte i Schjødt i 2014. Hun kom fra stillingen som seniorrådgiver i avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet, hvor hun har arbeidet i over fem år. Hun var fagansvarlig i seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur, med ansvar for organisering av verdipapirforetak, kravene til foretakenes styre, ledelse og compliance og ansattes egenhandel mv., og har stått sentralt i forvaltning og utvikling av regler og praksis på dette feltet de siste årene.

Videre hadde hun et særskilt ansvar for saker knyttet til hvitvaskingsregelverket og godtgjørelsesordninger innenfor verdipapirområdet.

Birte har også deltatt på en rekke stedlige tilsyn, med forberedelser, gjennomføring og oppfølging i etterkant. 

I 2016-2017 var Birte sekretær for Verdipapirlovutvalget som blant annet foreslo gjennomføring av MiFID II i norsk rett.

NØKKELKOMPETANSE

 • Organisering og drift av verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, finansforetak og fond
 • Konsesjonssøknader, endringer i aksjonærstruktur mv.
 • Forberedelse for og håndtering av stedlig tilsyn
 • Hvitvaskingsregler
 • Regler for egenhandel og godtgjørelse
 • Børsnoterte selskapers informasjonsplikt og atferdsregler for aktører på kapitalmarkedet
 • Prospektkrav og prospektutarbeidelse
 • Finansregulatorisk

PUBLIKASJONER

 • NOU 2018: 1 Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR
 • "Skjerpede krav til investeringsrådgivning" i Revisjon og Regnskap 3/2017
 • NOU 2017: 1 Gjennomføring av MiFID II og MiFIR
 • Børsnoterte selskapers løpende informasjonsplikt - masteroppgave ved Universitetet i Bergen 2009

Fagområder