Bjarne Rogdaberg

Bjarne Rogdaberg

Partner, Oslo Last ned vCard

Bjarne begynte i firmaet i 2010, og arbeider med kapitalmarkedstransaksjoner og verdipapirrett, med særlig fokus på reguleringen av finansmarkedene.

Bjarne har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og er autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Før han begynte i firmaet i arbeidet han i over fem år i juridisk avdeling ved Oslo Børs. Bjarne har tidligere arbeidet med corporate-transaksjoner i advokatfirmaene Wiersholm og Wikborg Rein. Bjarne har omfattende erfaring fra regulatorisk rådgivning ved børsrelaterte og private oppkjøp og transaksjoner, og leder Schjødts avdeling for Finans og kapitalmarkeder. 

Bjarne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett.

RANGERINGER

 • Rangert innenfor kapitalmarkeder i både Chambers, Legal 500 og IFLR.

NØKKELKOMPETANSE

 • Rammebetingelser for verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, PE/VC-fond og finansinstitusjoner
 • Børsnoteringer, oppkjøp av børsnoterte selskaper og kapitalmarkedstransaksjoner
 • Børsnoterte selskapers informasjonsplikt og krav til håndtering av innsideinformasjon
 • Regler om flaggeplikt og meldeplikt
 • Prospektkrav og prospektutarbeidelse

PUBLIKASJONER

 • "Skjerpede krav til investeringsrådgivning" i Revisjon og Regnskap 3/2017
 • "Securities Finance – Norway" i Getting The Deal Through 2017
 • "Forvalteres håndtering av innsideinformasjon under ny markedsmisbruksforordning", foredrag på Verdipapirfondenes forenings årlige complianceseminar i 2016.
 • "Sannsynlighetskravet i innsidedefinisjonen", foredrag på de årlige børsrettsdagene 2015
 • "Securities Law in Norway", norsk bidrag i Wolters Kluwer International Securities Law Handbook, 2015
 • "Nye rammebetingelser for meglerbransjen, med fokus på MiFID II", seminar for Verdipapirforetakenes forbund 2014
 • Norsk bidrag i CMS Brief Guideline to Private Placement of Funds - Accessing European Investors post AIFMD 2014
 • "Informasjonsmangler i verdipapirmarkedet", foredrag på de årlige børsrettsdagene 2014
 • "Emisjoner i noterte selskaper", foredrag på de årlige børsrettsdagene 2012
 • "Børsens kontroll av prospektpliktige tilbud", Tidsskrift for forretningsjus 3/2004
 • Utformet en rekke børssirkulærer om opptaksregler, løpende forpliktelser for utstedere av aksjer og obligasjoner, prospektregler, handelsregler mv.

Fagområder

Om Bjarne

Utdanning

 • 2010

  Certified European Financial Analyst, NHH

 • 1998

  Cand. jur., University of Oslo

Publikasjoner

 • 2019

  Securities Finance, Getting The Deal Through

 • 2018

  Banking Regulation, Getting The Deal Through

 • 2017

  New requirements to investment advice – MiFID II in the Norwegian accounting magazine Revisjon og Regnskap

 • 2015

  CMS Brief Guideline to Private Placement of Funds

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom