Camilla Borna Fossem

Camilla Borna Fossem

Advokat

Camilla er for tiden i permisjon.

Camilla jobber primært med EU- og EØS-rett med et særlig fokus på konkurranserett og statsstøtte. Hun bistår klienter som ønsker å inngå samarbeid, anbudssamarbeid, avtaler og andre kontraktuelle forhold, i tillegg bistår hun klienter i saker relatert til markedsadferd og misbruk av dominerende stilling, både overfor den dominerende aktøren og aktører utsatt for slik atferd. Hun har også bred erfaring med å bistå klienter med konkurranserettslige forhold i komplekse oppkjøp og fusjoner. Camilla jobber i tillegg mye med statsstøtte og bistår klienter med alle typer statsstøtterettslige problemstillinger, inkludert prosesser mot EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Camilla bistår klienter både nasjonalt og internasjonalt og har erfaring fra prosesser ovenfor Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) of EFTA-domstolen.

Camilla har en femårig LLB in Law with European Legal Systems fra Universitetet i Aberdeen i Skottland og en Diploma in Practical Legal Practice fra Universitetet i Glasgow. I tillegg har hun tatt ett år ved Aarhus Universitet i Danmark med fokus på EU-rettslige temaer.

Info

E-post:
cafo@schjodt.no
M:
+47 990 26 740
T:
+47 23 01 18 11
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

LLB, Law with European Legal Systems, University of Aberdeen

Diploma in Practical Legal Practice, University of Glasgow

Kompetanseområder