Camilla Borna Fossem

Camilla Borna Fossem

Advokat Last ned vCard

Camilla er for tiden i permisjon.

Camilla jobber primært med EU- og EØS-rett med et særlig fokus på konkurranserett og statsstøtte. Hun bistår klienter som ønsker å inngå samarbeid, anbudssamarbeid, avtaler og andre kontraktuelle forhold, i tillegg bistår hun klienter i saker relatert til markedsadferd og misbruk av dominerende stilling, både overfor den dominerende aktøren og aktører utsatt for slik atferd. Hun har også bred erfaring med å bistå klienter med konkurranserettslige forhold i komplekse oppkjøp og fusjoner. Camilla jobber i tillegg mye med statsstøtte og bistår klienter med alle typer statsstøtterettslige problemstillinger, inkludert prosesser mot EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Camilla bistår klienter både nasjonalt og internasjonalt og har erfaring fra prosesser ovenfor Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) of EFTA-domstolen.

Camilla har en femårig LLB in Law with European Legal Systems fra Universitetet i Aberdeen i Skottland og en Diploma in Practical Legal Practice fra Universitetet i Glasgow. I tillegg har hun tatt ett år ved Aarhus Universitet i Danmark med fokus på EU-rettslige temaer.

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12