Christopher Brun

Christopher Brun

Partner, Bergen Last ned CV Last ned vCard

Christopher Brun har omfattende erfaring og spisskompetanse fra en rekke større og mindre eiendomstransaksjoner, syndikeringsprosjekter samt utvikling av bygg- og næringseiendommer.

Han har bred kommersiell forståelse og bistår eiendomsutviklere, næringsmeglere, prosjektleggere samt entreprenører i utvikling og realisasjon av deres prosjekter.

Christopher bistår klienter i reguleringssaker og kontakten mot fagetaten og politiske beslutningsorganer.

NØKKELKOMPETANSE

  • Transaksjoner knyttet til næringseiendommer, salg av, selskaper, eiendommer, syndikering,  fisjoner og fusjoner, restruktureringer
  • Plan og bygningsrett
  • Skjønn og ekspropriasjon
  • Tingsrett (tomtefeste, servitutter, eierseksjonsloven, sameie, konsesjon mm)
  • Husleieforhold
  • Tinglysning
  • Utbyggingsavtaler
  • Tvisteløsning

Fagområder