Christopher Huitfeldt

Christopher Huitfeldt

Senioradvokat, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Christopher arbeider i vår gruppe for Energi, Offshore, Shipping og Infrastruktur, og bistår hovedsakelig selskaper og aktører innen petroleumsnæringen i forbindelse med tvisteløsning, samt i forbindelse med kontraktsrettslige og regulatoriske spørsmål.

Han har erfaring fra voldgiftsprosesser og rettsaker for ordinære domstoler, samt kontraktsforhandlinger og fra juridisk avdeling hos et oljeselskap.

NØKKELKOMPETANSE

 • Tvisteløsning
 • Kontraktsrett
 • Petroleumsrett
 • Samarbeidsavtalen (JOA)
 • Bruk av tredjepartsinnretninger (tie-in)
 • Joint Ventures-/Konsortieavtaler
 • Fjerningskontrakter
 • Riggkontrakter
 • Fabrikasjon og entreprise
 • Heving og sluttoppgjør

PUBLIKASJONER

 • "Hvor ubetinget er plikten til å betale omtvistede cash-calls?" MarIus nr.  429 (2014)"

Fagområder