David Gardner

David Gardner

Partner

David har mer enn tjue års erfaring med rådgivning innen olje- og gassprosjekter over hele verden.

I løpet av denne tiden har han opplevd olje til USD 10 per fat og USD 150 per fat, sett utviklingen av LNG-industrien fra en "flytende rørledning" for transport av strandet gass til en sofistikert industri som produserer gass for handel over hele verden i milliardklassen, og deltatt i utviklingen av vindkraftindustrien.

Mange olje- og gassprosjekter er avhengige av politiske, skattemessige og regulatoriske regimer som ligger til grunn i vertslandet, og av global økonomisk utvikling. De siste 20 årene har man sett vekst i Kina og den kinesiske byggebransjen, finansielle kriser i 1998 og 2008 og den arabiske våren.

Disse og andre utviklinger gir nye utfordringer for prosjektkontrakter og nye kilder til konflikt. David har erfaring fra å gi råd til mange av de ledende LNG, flytende produksjons- og offshore-byggeprosjektene de siste 20 årene. Han har også erfaring med å håndtere problemer som kan oppstå i forbindelse med disse kontraktene, og om nødvendig forhandle eller prosedere disse problemene frem til en vellykket avslutning.

Nøkkelkompetanse

  • Olje, gass og offshore
  • Tvisteløsning

Info

E-post:
daga@schjodt.com
M:
+44 777 1665 372
T:
+44 203 3229 187
Kontor:
London
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

BA (Hons) MA, University of Exeter