David Gardner

David Gardner

Partner, London Last ned vCard

David har mer enn tjue års erfaring med rådgivning innen olje- og gassprosjekter over hele verden.

I løpet av denne tiden har han opplevd olje til USD 10 per fat og USD 150 per fat, sett utviklingen av LNG-industrien fra en "flytende rørledning" for transport av strandet gass til en sofistikert industri som produserer gass for handel over hele verden i milliardklassen, og deltatt i utviklingen av vindkraftindustrien.

Mange olje- og gassprosjekter er avhengige av politiske, skattemessige og regulatoriske regimer som ligger til grunn i vertslandet, og av global økonomisk utvikling. De siste 20 årene har man sett vekst i Kina og den kinesiske byggebransjen, finansielle kriser i 1998 og 2008 og den arabiske våren.

Disse og andre utviklinger gir nye utfordringer for prosjektkontrakter og nye kilder til konflikt. David har erfaring fra å gi råd til mange av de ledende LNG, flytende produksjons- og offshore-byggeprosjektene de siste 20 årene. Han har også erfaring med å håndtere problemer som kan oppstå i forbindelse med disse kontraktene, og om nødvendig forhandle eller prosedere disse problemene frem til en vellykket avslutning.

Nøkkelkompetanse

  • Olje, gass og offshore
  • Tvisteløsning

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12