David Særsten Brambani

David Særsten Brambani

Partner, Stavanger Last ned vCard

David har lang og omfattende erfaring med komplekse tvistesaker, offentlige anskaffelser og rettighetsforvaltning. Før David begynte i Schjødt var han partner i Arntzen de Besche. Han har også bl.a. arbeidet som dommerfullmektig og som advokat i BA-HR. Han holder regelmessig foredrag innenfor fagområdet offentlige anskaffelser, hvor han også er sensor for mastergradsoppgaver.

NØKKELKOMPETANSE

  • Bistod saksøkte i en av norgeshistoriens største rettstvister om immaterielle rettigheter. (LG-2012-162195) Saksøkeren krevde forbud mot markedsføring av saksøktes flerfasemåler, dvs. et måleinstrument til bruk i oljeindustrien. Saksøkeren krevde også erstatning, hvorav et av kravene ble beløpsfestet til kroner 615 millioner. Ingen av saksøkerens krav vant fram.
  • Har bistått i en rekke tvister om offentlige anskaffelser. Eksempelvis representerte David leverandøren i sak for Borgarting lagmannsrett (LB-2014-45516) hvor leverandøren risikerte å måtte levere den aktuelle tjenesten mot et vederlag på kroner 44 millioner lavere enn tilbudt dersom oppdragsgiver fikk medhold. Oppdragsgiveren tapte saken.
  • Arbeidet med omfattende bistand innen bygg- og anleggsbransjen samt transportsektoren, særlig vedrørende offentlige anskaffelser og kontraktsutforming/kontraktstvister.

PUBLIKASJONER

  • Medforfatter, artikkel: «The inhouse counsel’s guide to e-commerce»
  • Medforfatter, artikkel: “Managing Intellectual Property – Life Science”

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12