Eirik Wold Sund

Eirik Wold Sund

Advokatfullmektig

Eirik er for tiden i permisjon.

Eirik er tilknyttet firmaets Industri-gruppe og er også en del av utredningsgruppen. Han er master i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø, hvor han spesialiserte seg i selskapsrett og havressursrett. Dette er Eiriks primære arbeidsområder i Schjødt, men han arbeider også innenfor flere andre forretningsjuridiske disipliner.

Under studietiden var han praktikant hos Justisdepartementets lovavdeling, Høyesteretts utredningsenhet, Sivilombudsmannen og flere advokatkontorer.

VERV

  • Redaksjonssekretær i Tidsskrift for Forretningsjuss (TfF)
  • Sensor og veileder for Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo og oppnevnt sensor for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

PUBLIKASJONER

  • "Tillatelser til kommersielt fiske", Tidsskrift for forretningsjus 2018 nr. 1 (s. 23–106
  • "Overskridelse av myndighet eksklusivt tillagt et selskapsorgan ved lov", publisert i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2016 nr. 2/3 s. 66–82

Foredrag

  • Tildeling og omsetning av tillatelser og kvoter til kommersielt fiske. Fiskeriforvaltningens fagdag arrangert av Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet.
  • Den rettighetsbaserte dreiningen innenfor sjømatnæringen – særlig om omsetning av fisketillatelser og -kvoter. Havbruks- og fiskeriseminar arrangert av Det juridiske fakultet, UiT i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett, UiO

Info

E-post:
eisu@schjodt.no
M:
+47 959 25 908
T:
+47 23 01 15 63
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitet i Tromsø