Eirik Wold Sund

Eirik Wold Sund

Advokatfullmektig, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Eirik er for tiden i permisjon.

Eirik er tilknyttet firmaets industrigruppe og er også en del av utredningsgruppen. Han er master i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø, hvor han spesialiserte seg i selskapsrett og havressursrett. Dette er Eiriks primære arbeidsområder i Schjødt, men han arbeider også innenfor flere andre forretningsjuridiske disipliner.

Under studietiden var han praktikant hos Justisdepartementets lovavdeling, Høyesteretts utredningsenhet, Sivilombudsmannen og flere advokatkontorer.

VERV

  • Redaksjonssekretær i Tidsskrift for Forretningsjuss (TfF)
  • Sensor og veileder for Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo og Universitetet i Tromsø

PUBLIKASJONER

  • Tillatelser til kommersielt fiske, Tidsskrift for forretningsjus 2018 nr. 1 s. 23–106 (nominert til årets tidsskriftartikkel av Universitetsforlaget)
  • Overskridelse av myndighet eksklusivt tillagt et selskapsorgan ved lov,  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2016 nr. 2/3 s. 66–82

Foredrag

  • Transportkontraktene i havbruksnæringen – særlig om transport av fisk til havs. Formidlingsseminar v/ Nordisk institutt for sjørett, UiO
  • Tildeling og omsetning av tillatelser og kvoter til kommersielt fiske. Fiskeriforvaltningens fagdag v/ Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet.
  • Den rettighetsbaserte dreiningen i sjømatnæringen – særlig om omsetning av fisketillatelser og -kvoter. Havbruks- og fiskeriseminar v/ Det juridiske fakultet, UiT og Nordisk institutt for sjørett, UiO

Fagområder