Elsa Brandt Stensrud

Elsa Brandt Stensrud

Advokatfullmektig, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Elsa er tilknyttet vår avdeling Handel & Industri og arbeider hovedsakelig med EU- og konkurranserett.

Elsa har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med et utvekslingsopphold ved Penn State University i USA. Under studietiden har hun blant annet tatt internasjonal voldgift og patent- og varemerkerett som spesialfag, og var deltager i den Nordiske Prosedyrekonkurransen i Menneskerettigheter i 2018. Elsa ble tildelt Schjødtstipendet da hun skrev sin masteroppgave "Felles anbud som formålsovertredelser av konkurranseloven § 10".  I løpet av studietiden har hun hatt traineeopphold hos Schjødt og hos Advokatfirmaet Hjort.

Fagområder