Erlend Leonhardsen

Erlend Leonhardsen

Advokatfullmektig, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Erlend er for tiden i permisjon.

Erlend arbeider i Schjødts gruppe for Energi, Oil Service/Shipping.

Han har tidligere blant annet vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, avdeling for petroleumsrett og energirett, ved Universitetet i Oslo og gjesteforsker ved Yale Law School. Før Erlend begynte i Schjødt var han seniorrådgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling, der han blant annet har vært oppnevnt som agent for staten i flere saker for EU- og EFTA-domstolen og har vært rådgiver for staten i flere saker som har vært behandlet av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Erlend har også publisert flere arbeider i nasjonale og internasjonale publikasjoner, blant annet om internasjonal voldgift og sanksjoner. I tillegg har han holdt en rekke foredrag nasjonalt og internasjonalt og har undervist i flere år ved Universitetet i Oslo, blant annet innen forvaltningsrett, EU/EØS-rett, folkerett og menneskerettigheter, der han også er sensor.

Erlend er utdannet ved Universitetet i Oslo, der han skrev masteroppgave som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett og har en LL.M.-grad fra Georgetown University Law Center, der han var Fulbright-stipendiat.

Fagområder