Erling Christiansen

Erling Christiansen

Partner

Erling er spesialisert innen kapitalmarkedsarbeid, bistand ved børsnoterte oppkjøp, børs- og verdipapirrett mer generelt samt M&A/private equity. Etter å ha hatt ulike jobber innenfor det juridiske området kom Erling til Schjødt i 1981 og han ble partner i 1985. Han har arbeidet på advokatkontor i Paris, har studier fra Ohlone College i California og en LL.M. fra New York University. Han fikk tillatelse til å prosedere for Høyesterett i 1997.

Erling anses som ledende innenfor sine fagfelt og er rangert som en av Norges fremste advokater i alle relevante publikasjoner. Han har bred og lang erfaring i komplekse forhandlinger og  transaksjoner, ofte med en internasjonal dimensjon.

Erling har siden 1997 utgitt Materialsamling i Børs- og Verdipapirrett, til sammen 20 utgaver. Han har skrevet flere artikler innenfor samme rettsområde, bla "Norske Verdipapirtransaksjoner i det amerikanske investormarked" (Tidsskrift for Forretningsjuss 4/1998)," Analyser og corporateoppdrag i verdipapirforetak" (Tidsskrift for Forretningsjuss 1/2002), "Kursstabilisering, overtildeling og greenshoe - noen betraktninger" (Tidsskrift for Forretningsjuss 1/2004) og "Verdipapirforetakenes rådgivningsmandater i corporate finance oppdrag, Noen utvalgte temaer" (Tidsskrift for Forretningsjuss 1/2009). Erling er hovedredaktør av Gyldendal Rettsdatas database for Selskapsrett, Børs og Finans.

Erling leder firmaets China desk.

Info

E-post:
erch@schjodt.no
M:
+47 905 78 159
T:
+47 23 01 18 05
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

LL.M., New York University School of Law, 1981

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1976

Ohlone College, Fremont, California, 1971