Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Eva har arbeidet med personvern siden 90-tallet og er ansett som den ledende advokaten i Norge innen personvern og særlig personvernforordningen. Hun arbeider mye med ny teknologi slik som beacons, kunstig intelligens, GPS-lokalisering/annen lokasjonsteknologi og skytjenester opp mot personvernforordningen. Hun er antakelig en av advokatene i Norge som kan forordningen best og hun er rådgiver for mange virksomheter, både innen spesialiserte spørsmål som forståelsen av metadata og på mer generell utarbeidelse av compliance-dokumentasjon relatert til personvern.

Hun arbeider for store offentlige og private klienter med mange av de aller største og viktigste personvernprosjektene i Norge. Flere av disse er bransjenormer eller «best practice» i landet. De nye EU-reglene om personvern medfører at bransjenormens brukere må forholde seg på en annen måte til både IKT-tjenesteleverandører og brukere fremover. Dette er et av Evas spesialfelter hvor hun har lang praktisk erfaring med prosjektledelse av store personvernprosjekter der mange aktører er involvert.

Eva leder mange klientprosjekter innen GDPR, hun har prosjektansvar for en bransjenorm innen GDPR der både offentlige aktører og Datatilsynet samarbeider, hun har skrevet og levert BCR-søknad basert på BCR. Hun var prosjektleder for HR-Norges veileder på hvor lenge personopplysninger i HR-sektoren kan oppbevares. Hun holder mange kurs i håndtering av GDPR og hun underviser på et 30-vekttalls studie i GDPR på Høyskolen Innlandet.

Hun har erfaring som personvernombud for en stor bedrift med kontorer og butikker i flere land og ombudsrollen omfatter både HR-data og kundedata samt flere kundelojalitetsprogrammer.

Fagområder